Tags TSCĐ

Phương pháp kế toán tài khoản 211 – Tài sản cố...

Tài khoản 211 - Tài sản cố định được dùng để phản ánh giá trị còn lại hiện có và tình hình biến động...
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06: Thuê tài sản

Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06: Thuê tài sản

Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bên...

Mời bạn đọc tải về mẫu đăng ký phương pháp khấu...

Có bắt buộc phải đăng ký trích khấu hao tài sản cố định? Thời hạn nộp đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ?...
Tải về thông tư 45/2018/TT-BTC hướng dẫn khấu hao TSCĐ

Tải về thông tư 45/2018/TT-BTC hướng dẫn khấu hao TSCĐ

Thông tư 45/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản...

Mời tải về mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa...

Bài viết sẽ hướng dẫn cách lập (có tải file mẫu) Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo Thông tư...

Mời bạn đọc tải về bộ hồ sơ tăng TSCĐ từ...

Bộ hồ sơ tăng TSCĐ từ đầu tư xây dựng bao gồm: Bản vẽ kỹ thuật, Dự toán chi phí và tiêu hao, Hợp...
Quy trình và cách hạch toán nghiệp vụ thanh lý TSCĐ

Quy trình và cách hạch toán nghiệp vụ thanh lý TSCĐ

Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu quy trình thanh lý TSCĐ cũng như cách hạch toán thanh lý...
Tải về Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Tải về Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC hướng dẫn chế...

Bài viết sau sẽ chia sẻ với các bạn văn bản hợp nhất các thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng...
Tải về mẫu file Excel tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng

Tải về mẫu file Excel tính khấu hao TSCĐ theo phương...

Tính khấu hao TSCĐ là công việc phải làm định kỳ hàng tháng của kế toán. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ...

Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định trong đơn vị...

Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định (TSCĐ) trong đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) khác với trong doanh nghiệp. Bởi tài...
Hướng dẫn doanh nghiệp vốn hóa lãi vay vào tài sản số định

Hướng dẫn doanh nghiệp vốn hóa lãi vay vào tài sản...

Chi phí đi vay là phần tài sản chiếm tỉ trọng lớn trong chi phí của doanh nghiệp. Lãi vay nếu đem lại lợi...
Cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Để có thể xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình, vô hình, thuê tài chính cần phải tuân theo quy định...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Copyright © Nơi kế toán kết nối & sẻ chia