Trang chủ Tài liệu Mẫu chứng từ tài sản cố định Mời bạn đọc tải về bộ hồ sơ tăng TSCĐ từ đầu...

Mời bạn đọc tải về bộ hồ sơ tăng TSCĐ từ đầu tư xây dựng cơ bản

220
Silhouette construction workers fabricating steel reinforcement bar at the construction site

Bộ hồ sơ tăng TSCĐ từ đầu tư xây dựng bao gồm: Bản vẽ kỹ thuật, Dự toán chi phí và tiêu hao, Hợp đồng thi công, xây lắp, sửa chữa, gia công (thuê ngoài), Hồ sơ quyết toán, bản vẽ hoàn công khi nghiệm thu, Biên bản nghiệm thu từng phần/toàn phần…Trong bài viết này, Ketoan.vn xin chia sẻ với các bạn bộ hồ sơ tăng TSCĐ từ đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành nhằm hỗ trợ các bạn kế toán hoàn thiện chứng từ ghi tăng tài sản của đơn vị mình nhé.

Silhouette construction workers fabricating steel reinforcement bar at the construction si Premium Photo

1. Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình:

Các tài sản được ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thỏa mãn đồng thời tất cả bốn (4) tiêu chuẩn ghi nhận sau:

 • Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
 • Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;
 • Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm;
 • Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành.

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ tăng tài sản cố định do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành. Thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 • Khi công tác xây dựng cơ bản hoàn thành và được nghiệm thu, bên thi công sẽ lập biên bản bàn giao tài sản.
 • Các bên liên quan ký vào biên bản giao, nhận tài sản.
 • Kế toán tài sản nhận các chứng từ liên quan đến tài sản, đồng thời ghi sổ kế toán.

3. Cách xác định nguyên giá TSCĐ hình thành từ đầu tư XDCB hoàn thành

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế là giá thành thực tế của TSCĐ tự xây dựng, hoặc tự chế cộng (+) chi phí lắp đặt, chạy thử. Trường hợp doanh nghiệp dùng sản phẩm do mình sản xuất ra để chuyển thành TSCĐ thì nguyên giá là chi phí sản xuất sản phẩm đó cộng (+) các chi phí trực tiếp liên quan đến việc đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Trong các trường hợp trên, mọi khoản lãi nội bộ không được tính vào nguyên giá của các tài sản đó. Các chi phí không hợp lý, như nguyên liệu, vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác sử dụng vượt quá mức bình thường trong quá trình tự xây dựng hoặc tự chế không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình.

Nguyên giá TSCĐ do đầu tư xây dựng cơ bản hình thành theo phương thức giao thầu là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành cộng (+) lệ phí trước bạ, các chi phí liên quan trực tiếp khác. Trường hợp TSCĐ do đầu tư xây dựng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành.

4. Bộ hồ sơ tăng TSCĐ từ xây dựng hoàn thành, sửa chữa lớn

 • Bản vẽ kỹ thuật.
 • Dự toán chi phí và tiêu hao.
 • Hợp đồng thi công, xây lắp, sửa chữa, gia công (thuê ngoài).
 • Hồ sơ quyết toán, bản vẽ hoàn công khi nghiệm thu.
 • Tập hợp chi phí do công ty trực tiếp thực hiện về: vật tư, nhân công theo nguyên tắc thực tế phát sinh có hoá đơn tài chính hoặc chứng từ hợp lý – hợp lệ.
 • Biên bản nghiệm thu từng phần/toàn phần.
 • Biên bản bàn giao tài sản cố định xây lắp, sửa chữa hoàn thành.
 • Hoá đơn tài chính cho giá trị thuê gia công, xây lắp hoàn thành.
 • Hợp đồng vay vốn và chứng từ trả lãi vay (nếu có).

Lưu ý

 • Tập hợp toàn bộ giá trị thuê gia công xây lắp, giá trị phát sinh về vật tư, nhân công do công ty chi trả, chi phí lãi vay, chi phí lắp đặt chạy thử, lệ phí đăng ký quyền sở hữu vào nguyên giá tài sản cố định.
 • Quá trình phát sinh chi phí tập hợp vào tài khoản xây dựng cơ bản dở dang, khi hoàn thành đưa vào sử dụng thì kết chuyển sang giá trị tài sản.

Các bạn có thể tải về mẫu tờ khai lệ phí môn bài TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Hướng dẫn xây dựng chiến lược nhân sự dài hạn cho doanh nghiệp

Những bước xây dựng hoạch định chiến lược nhân sự hiệu quả

Xây dựng chiến lược tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp

Tải về file mẫu xây dựng định mức nguyên vật liệu trong đơn vị sản xuất

Tải về mẫu quy chế lương thưởng dùng trong công ty xây dựng

 

Bình luận

* Bình luận không được để trống!
* Tên không được để trống!