MISA và BIDV bắt tay hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi...

Chiều ngày 12/04/2021, MISA và BIDV đã chính thức bắt tay hợp tác và cùng giới thiệu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong...

Quản lý thuế trong nền kinh tế số

Những năm gần đây, tốc độ số hóa nền kinh tế Việt Nam khá mạnh. Kinh tế số tạo ra những cách thức kinh...

Cải cách quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế

Thời gian qua, ngành Thuế đã đẩy mạnh cải cách, đổi mới cơ chế quản lý, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình...

Thúc đẩy phát triển tài chính số trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC trực tuyến năm 2020 (25/9/2020), các Bộ trưởng Tài chính APEC đã thông qua Tuyên bố...
chien luoc ke toan

Chiến lược kế toán, kiểm toán ở Việt Nam định hướng đến năm 2030

Sau hơn 25 năm đổi mới và cải cách, kế toán Việt Nam có nhiều thay đổi sâu sắc và có những bước phát...

Đẩy mạnh ứng dụng kế toán xanh tại các doanh nghiệp Việt Nam

Kế toán xanh mang đến rất nhiều lợi ích không chỉ cho doanh nghiệp mà cả nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, việc...

Áp dụng nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu trong doanh nghiệp xây...

Để nhà quản trị doanh nghiệp xây dựng thủy lợi kiểm soát tốt hoạt động kinh doanh, cần có sự tham gia của kế...

Các mô hình đo lường giá trị nguồn nhân lực trong kế toán nguồn...

Theo quan niệm của kế toán truyền thống, tất cả các chi phí hình thành vốn nhân lực được coi là một khoản phí...

Tải về Thông tư 03/2021/TT-BTC về miễn thuế, giảm thuế TNDN

Thông tư 03/2021/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành nhằm hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với...