Mẫu hóa đơn Tải về mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT

Tải về mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT

901

Khi mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT, nếu bạn làm thông báo gửi lên cơ quan thuế trong vòng 5 ngày thì sẽ không bị phạt. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ gửi tới các bạn mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT để gửi lên cơ quan thuế nhé.

Mời bạn đọc tải về mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn tự đặt in

1. Theo Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Việc xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn được quy định như sau:

“1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ. Thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định. Nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập. Thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc. Và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba. Ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn. Căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.”.

2. Các chứng từ cần lập khi phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT

  • Các bên liên quan (bên mua/ bên bán) lập biên bản ghi nhận rõ sự việc khi phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn.
  • Lập, gửi mẫu BC21/AC về cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Bên nào làm mất, hỏng hóa đơn thì bên đó lập.
  • Bên bán photo liên 1 kèm đóng dấu để bên mua làm căn cứ kê khai thuế. Nếu mất liên 2 đã giao bên mua.

3. Hóa đơn bị mất, cháy, hỏng bị phạt bao nhiêu?

Theo Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC quy định về xử phạt vi phạm hành chính về các trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, như sau:

  • Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách. Trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.
  • Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng). Người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc. Người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt. Nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.
  • Trường hợp người mua tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.

* Theo Điều 8 Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trong lĩnh vực kế toán. Hành vi làm hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng – 10.000.000 đồng.

Tải về mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng tổng hợp biên lai thu tiền

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Mời bạn đọc tải về mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Mời tải về mẫu bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm Xã hội

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương