Mẫu hóa đơn Mời bạn đọc tải về mẫu báo cáo tình hình sử dụng...

Mời bạn đọc tải về mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

598

Hàng tháng hoặc quý thì doanh nghiệp sẽ phải lập mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ và gửi lên Cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Mời bạn đọc tải về mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong bài viết sau đây nhé.

1. Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

a. Đối với hạn nộp Báo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Thông thường thì Báo cáo theo Quý sẽ được nộp vào ngày cuối cùng của Quý. Còn thời hạn muộn nhất được tính như sau:

  • Quý I, thời hạn muộn nhất là ngày 30/4
  • Quý II, thời hạn muộn nhất là ngày 30/7
  • Quý III, thời hạn muộn nhất là ngày 30/10
  • Quý IV, thời hạn muộn nhất là ngày 30/1 của năm kế tiếp

b. Đối với hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Hàng tháng thì kế toán viên sẽ phải tiến hành nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Cục thuế. Ngày nộp sẽ là ngày cuối cùng của tháng đó. Tuy nhiên thì hạn muộn nhất để nộp hóa đơn đó chính là ngày thứ 20 của tháng kế tiếp. Nếu như nộp muộn hơn thì chắc chắn là bạn sẽ bị xử phạt hành chính rất nặng.

2. Doanh nghiệp nộp báo cáo hóa đơn theo tháng đến bao giờ?

Trước 1/11/2020 việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập. Hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

Từ ngày 01/11/2020, 100% đơn vị kinh doanh phải phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 68/2019/TT-BTC. Theo đó, những doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế sẽ sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

3. Không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Hiện nay, theo quy định của cơ quan Thuế, có hai loại hoá đơn điện tử đang được lưu hành đồng thời: Hóa đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC và hoá đơn điện tử có mã xác thực theo quyết định số 1209/2015/QĐ-BTC.

  • Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Hay còn gọi là hóa đơn điện tử thông thường. Doanh nghiệp vẫn phải lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, thay vì phải thực hiện thủ công như trước đây giờ chỉ cần vài thao tác đơn giản ngay trên phần mềm hóa đơn điện tử là doanh nghiệp có thể hoàn thành Báo cáo và gửi tới cơ quan thuế qua hình thức nộp online nhanh gọn và chính xác.
  • Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, tất cả hóa đơn của doanh nghiệp đều được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua. Toàn bộ dữ liệu hóa đơn của doanh nghiệp được lưu trữ trên hệ thống cấp mã xác thực của Tổng cục Thuế. Do đó, nếu sử dụng hình thức hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì doanh nghiệp không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Các bạn có thể tải về mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa

Cách xóa màu nền của văn bản Word cực nhanh và đơn giản

Tải về mẫu đơn xin gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn đăng ký thang bảng lương

Tải về 10 mẫu slide đồng hồ đếm ngược trong PowerPoint