Mẫu chứng từ tiền tệ Mời bạn đọc tải về mẫu bảng tổng hợp biên lai thu...

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng tổng hợp biên lai thu tiền

1246

Bảng tổng hợp biên lai thu tiền là mẫu bảng được lập ra để tổng hợp lại toàn bộ biên lai thu tiền. Mẫu bảng nêu rõ bộ phận thu, ký hiệu biên lai, số biên lai, số tiền trên biên lai… Bài viết sẽ chia sẻ với các bạn mẫu bảng tổng hợp biên lai thu tiền, nhằm giúp thống kê biên lai thu tiền đầy đủ nhất nhé.

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng tổng hợp biên lai thu tiền

1. Biên lai thu tiền là gì?

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp. Đây là căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ.

2. Bảng tổng hợp biên lai thu tiền là gì?

Bảng tổng hợp biên lai thu tiền là mẫu bảng được lập ra để tổng hợp lại toàn bộ biên lai thu tiền. Bảng cần nêu rõ bộ phận thu, ký hiệu biên lai, số biên lai, số tiền trên biên lai…

3. Cách lập biên lai thu tiền

  • Biên lai thu tiền phải đóng thành quyển, phải ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ của đơn vị thu tiền và đóng dấu đơn vị, phải đánh số từng quyển. Trong mỗi quyển phải ghi rõ số hiệu của từng tờ biên lai thu tiền liên tục trong 1 quyển.
  • Bộ phận thu: Ghi rõ bộ phận thu tiền và lập biên lai thu tiền.
  • Ký hiệu biên lai: Ghi rõ ký hiệu của biên lai thu tiền.
  • Quyển số: Ghi rõ số quyển đóng biên lai thu tiền.
  • Số biên lai: Ghi rõ số biên lai từ số bao nhiêu đến số bao nhiêu.
  • Số tiền trên biên lai: Ghi rõ số tiền trên biên lai được chia theo từng nội dung thu.
  • Sau khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền cùng ký và ghi rõ họ tên để xác nhận số tiền đã thu, đã nộp. Ký xong người thu tiền lưu 1 liên, còn liên 2 giao cho người nộp tiền giữ.
  • Cuối ngày, người được đơn vị giao nhiệm vụ thu tiền phải căn cứ vào bản biên lai lưu để lập Bảng kê biên lai thu tiền trong ngày (Nếu thu séc phải lập Bảng kê thu séc riêng) và nộp cho kế toán để kế toán lập phiếu thu làm thủ tục nhập quỹ hoặc làm thủ tục nộp ngân hàng. Tiền mặt thu được ngày nào, người thu tiền phải nộp quỹ ngày đó.
  • Biên lai thu tiền áp dụng trong các trường hợp thu tiền phạt, lệ phí, ngoài pháp luật phí, lệ phí… và các trường hợp khách hàng nộp séc thanh toán với các khoản nợ.

Các bạn có thể tải về mẫu bảng tổng hợp biên lai thu tiền TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời tải về mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng kê vàng tiền tệ mẫu số 07 – TT

Mời bạn đọc tải về mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Tải về Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH: Luật quản lý thuế