Mẫu chứng từ tiền lương Mời bạn đọc tải về mẫu bảng kê trích nộp các khoản...

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương

963

Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Thông tư 200 và 133. Xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, KPCĐ mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn. Bài viết sẽ chia sẻ mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương để các bạn kế toán tiền lương lập kê khai và nộp lên cơ quan bảo hiểm nhé.

1. Bảng kê trích nộp các khoản theo lương là gì?

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn. Chứng từ này là cơ sở để ghi sổ kế toán về các khoản trích nộp theo lương.

2. Cách lập bảng kê trích nộp các khoản theo lương

  • Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận trích nộp các khoản theo lương.
  • Cột A: Ghi số thứ tự.
  • Cột B: Ghi số tháng trích nộp BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn áp dụng trong trường hợp kê khai theo quý.
  • Cột 1: Ghi tổng quỹ lương dùng làm cơ sở để trích lập BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn.
  • Cột 2, 3, 4: Ghi tổng số tiền BHXH, BHYT phải nộp và trong đó chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động.
  • Cột 5, 6, 7: Ghi tổng số tiền kinh phí công đoàn phải nộp và chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động.
  • Cột 8: Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị phải nộp cấp trên.
  • Cột 9: Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị được để lại chi tại đơn vị.
  • Bảng kê được lập thành 2 bản. Bảng kê trích nộp theo lương sau khi lập xong phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của người lập, kế toán trưởng, giám đốc.

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về bộ hình nền Cảm Ơn cực đẹp và chuyên nghiệp cho PowerPoint

Mời bạn đọc tải về Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu

Cách tạo trang in ngang và trang in dọc trên cùng một văn bản Word

Cách lấy lại file Word chưa kịp lưu, bị xóa hoặc lưu đè: Rất đơn giản

Cách ghép ảnh trong Word: Đơn giản thôi nhưng bạn đã biết chưa?