Kinh nghiệm Những công việc kế toán cần làm trong tháng 10/2020

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 10/2020

823

Theo định kỳ hàng tháng, kế toán viên cần phải làm những công việc như nộp báo cáo thuế, nộp bảo hiểm. Trong tháng 10/2020, ngoài những công việc trên, kế toán viên còn phải nộp thêm báo cáo thuế của quý III năm 2020. Trong bài viết này sẽ nêu ra những công việc kế toán phải hoàn thành trong tháng 10/2020. 

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 10/2020

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 9/2020

Hằng tháng, kế toán viên cần phải tiến hành thông báo lại tình hình biến động lao động của công ty mình. Đối với công việc này, kế toán viên sẽ thông báo trước ngày 3/10/2020. 

Nội dung của công việc cụ thể như sau: Bên sử dụng lao động sẽ tự thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm, nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động. Tháng 10 sẽ thông báo tình hình biến động của tháng 9/2020. Điều này đã được căn cứ trong Khoản 2 Điều 16 THông tư 28/2015/TT-BLĐTXH. 

Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Công việc nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của tháng 9/2020 áp dụng đối với đối tượng kê khai thuế theo tháng. Thời hạn nộp quy định đối với các kế toán viên là chậm nhất trước ngày 20/20/2020. Điều này được căn cứ trong Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2023/TT-BTC. 

Nếu như trong thời gian tháng 9/2020 tổ chức, các cá nhân chi trả thu nhập nhưng không phát sinh thêm khấu trừ thu nhập cá nhân sẽ không cần phải nộp tờ khai. 

Trong tháng 10, công việc kế toán còn phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của quý III/2020. Công việc này áp dụng đối với những đối tượng kê khai theo quý. Thời hạn chậm nhất để nộp tờ khai vào ngày 31/12/2020. Điều này được căn cứ trong Điểm b khoản 1 Điều 44 của Luật Quản lý thuế 2019. 

Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng

Đối với công việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng của tháng 9/2020 được áp dụng đối với đối tượng kê khai thuế theo tháng. Thời hạn chậm nhất để doanh nghiệp nộp là ngày 20/10/2020. Điều này được căn cứ trong điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC. 

Trong tháng 10 này, các doanh nghiệp còn phải nộp thêm tờ khai thuế giá trị gia tăng của quý III/2020. Áp dụng cho các đối tượng kê khai thuế theo quý mới phải nộp. Thời hạn nộp quy định chậm nhất vào ngày 31/10/2020. Điều này được căn cứ trong điểm b khoản 1 Điều 33 của Luật Quản lý thuế 2019.

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tháng 9/2020

Công việc kế toán nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong tháng 9 được áp dụng đối với những doanh nghiệp sử dụng hóa đơn theo tháng. Kể cả khi doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn, bao gồm: 

  • Doanh nghiệp sử dụng các loại hóa đơn tự đặt in, tự in có những hành vi vi phạm và không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in. 
  • Những doanh nghiệp thuộc trường hợp có rủi ro cao về thuế.

Thời hạn chậm nhất để nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là ngày 20/20/2020. Điều này được căn cứ trong khổ thứ 2 của Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.  

Bên cạnh đó, trong tháng 10 này, kế toán còn phải nộp thêm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý III/2020. Đối tượng áp dụng trừ những trường hợp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. Thời hạn cuối cùng để nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III là ngày 31/10/2020. 

Trích nộp khoản tiền bảo hiểm bắt buộc của tháng 10/2020

Thời hạn cuối cùng để kế toán viên nộp báo tiền bảo hiểm bắt buộc là cuối ngày 31/10/2020. Điều này được căn cứ trong khoản 1 của Điều 7, quy định ban hành kèm theo quyết định 595/QĐ-BHXH. 

Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 10/2020

Thời hạn cuối cùng để kế toán viên trích nộp kinh phí công đoàn là vào ngày 31/20/2020. Điều này được căn cứ trong Điều 5, Điều 6 của Nghị định 191/2013/NĐ-CP. 

Xem thêm: 

Những công việc kế toán cần phải làm trong một doanh nghiệp

Liệt kê những việc KT cần làm trong tháng 6/2020

Sổ tay kế toán tháng 9 – Những việc cần làm trong tháng 9

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 8 – Sổ tay kế toán tháng 8/2020

Những công việc kế toán cần làm ngay trong tháng 7/2020