Những công việc kế toán cần làm ngay trong tháng 7/2020

Close-up of business team using digital tablet with financial diagram

Đăng bởi Bàn Thị Linh - 24/06/2020
ketoan.vn
244 Lượt đọc

Trong bối cảnh hiện nay, vì có nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ dịch covid-19 nên được gia hạn nộp thuế và các khoản tiền bảo hiểm. Như vậy, sẽ có nhiều doanh nghiệp không nắm được những công việc kế toán cần phải làm trong tháng 7/2020.

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 7/2020

Thông báo tình hình biến động lao động ở trong doanh nghiệp

Đối với công việc kế toán thông báo tình hình biến động lao động ở trong doanh nghiệp. Công việc này doanh nghiệp cần phải thực hiện hàng tháng. Trong tháng 7 này, doanh nghiệp cần phải nộp thông báo trước ngày 3/7/2020.

Nội dung công việc cụ thể như sau:

Bên phía sử dụng lao động cần phải thông báo đến trung tâm dịch vụ việc làm. Thông báo đầy đủ những thay đổi tình hình biến đổi lao động của doanh nghiệp trong thời gian tháng 6/2020. Trường hợp mà trong tháng 6 không có sự biến đổi lao động, doanh nghiệp sẽ không cần thông báo về vấn đề này.

Điều này đã được quy định ở trong  Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Công việc kế toán nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của tháng 6

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 7/2020

Hàng tháng, các cá nhân cần phải tiến hành nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của tháng trước đó. Như vậy, trong tháng 7, các cá nhân cần phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân trong tháng 6. Đối tượng áp dụng ở là những cá nhân thực hiện kê khai theo tháng.

Các cá nhân nên lưu ý đối với thời hạn nộp. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/7/2020. Còn đối với trường hợp mà các cá nhân chỉ trả thu nhập nhưng lại không có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Điều này đã được quy định rõ ràng trong Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC. Các cá nhân nên lưu ý về thời gian nộp để thực hiện dung luật.

Bên cạnh đó, cần phải tiến hành nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của quý II/2020. Công việc này áp dụng đối với các đối tượng kê khai theo quý. Đối với thời hạn chậm nhất để nộp là ngày 30/7/2020. Và hiện tại, do nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid- 19 nên sẽ được gia hạn nộp.

Điều này đã được quy định ở trong Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Công việc kế toán nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng

Đầu tiên, doanh nghiệp cần phải nộp tờ khai thuế GTGT của tháng 6 năm 2020. Áp dụng đối với các đối tượng thực hiện kê khai theo tháng. Doanh nghiệp nên lưu ý về thời hạn chậm nhất để nộp tờ khai thuế GTGT vào ngày 20/7/2020. Điều này được căn cứ dựa trên điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Thứ hai, doanh nghiệp cần phải tiến hành nộp thuế GTGT của quý II/2020. Áp dụng đối với các đối tượng kê khai theo quý. Còn đối với thời gian chậm nhất để nộp vào ngày 30/7/2020. Điều này đã được căn cứ dựa trên điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Thứ nhất, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Công việc kế toán này áp dụng đối với những doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn theo tháng. Khi doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn cũng cần phải thực hiện báo cáo này. Bao gồm một số các đối tượng doanh nghiệp như sau:

  • Những doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn đặt in hoặc hóa đơn tự in. Nhưng những doanh nghiệp này có các hành vi được cho là vi phạm và không được tiếp tục sử dụng hóa đơn.
  • Những doanh nghiệp đang thuộc vào diện rủi ro cao về thuế

Đối với thời hạn cuối cùng để doanh nghiệp nộp là ngày 20/7/2020

Điều này được dựa theo khổ thứ 2 Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

Thứ hai, doanh nghiệp cần nộp báo cáo sử dụng hóa đơn quý II/2020

Công việc này sẽ áp dụng đối với các doanh nghiệp chuyên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. Doanh nghiệp sẽ được phép nộp chậm nhất vào ngày 30/7/2020.

Trích tiền nộp bảo hiểm bắt buộc của tháng 7/2020

Đối với thời hạn nộp tiền bảo hiểm bắt buộc của tháng 7/2020 là vào ngày 30/7/2020.

Trích nộp phí công đoàn tháng 7/2020

Thời hạn cuối cùng để doanh nghiệp trích nộp phí công đoàn tháng 7 là vào ngày 30/7/2020.

Xem thêm:

Kế toán là gì? Cách phân loại kế toán nhanh nhất hiện nay?

So sánh sự khác biệt giữa tài chính và kế toán trong doanh nghiệp

Những nguyên tắc mà kế toán thuế cần lưu ý khi thanh tra thuế

Những nơi cung cấp Kiến thức kế toán không thể bỏ qua cho người mới

 

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *