Kinh nghiệm Những công việc kế toán cần làm trong tháng 8 – Sổ...

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 8 – Sổ tay kế toán tháng 8/2020

1722

Kế toán viên luôn cần phải cân nhắc về thời hạn hoàn thành các công việc kế toán của mình ở trong tháng mới. Bởi vì thời điểm bước sang tháng mới, kế toán viên luôn cần phải hoàn thành một số công việc theo quy định. Theo dõi sổ tay kế toán tháng 8 để biết rõ hơn những công việc mà mình cần phải làm.

Công việc kế toán trong tháng 8 - Sổ tay kế toán tháng 8/2020

Công việc kế toán thông báo tình hình biến động lao động của tháng 7/2020

Tình hình biến động lao động trong doanh nghiệp, tháng nào kế toán viên cũng cần phải báo cáo. Đây là công việc kế toán quan trọng trong tháng 8 mà kế toán viên phải làm. Đối với thời hạn báo cáo tình hình biến động lao động của tháng 7. Yêu cầu kế toán viên cần phải hoàn thành trước ngày 3/8/2020.

Nội dung cụ thể mà kế toán viên cần phải làm như sau: Doanh nghiệp cần có trách nhiệm thông báo với bên phía trung tâm dịch vụ việc làm về tình hình biến động lao động của mình. Địa điểm thông báo là nơi đặt trụ sở làm việc. Trường hợp mà doanh nghiệp không có sự biến động về lao động sẽ không cần thông báo.

Điều này được căn cứ dựa trên  khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 7/2020

Đối với công việc nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 7/2020, kế toán viên cần phải đúng hạn. Và thời hạn chậm nhất để kế toán viên nộp tờ khai đó là ngày 20/8/2020. Đối tượng áp dụng đối với công việc này đó chính là những doanh nghiệp thực hiện kê khai theo tháng.

Nếu như trong trường hợp mà cả tháng 7, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chi trả các khoản thu nhập và không có phát sinh từ thuế thu nhập cá nhân. Những trường hợp này sẽ không cần phải thực hiện kê khai theo tháng.

Lưu ý: Bắt đầu từ tháng 7/2020, sẽ được áp dụng các mức giảm trừ gia cảnh mới. Áp dụng trong đối với những người có tiền lương, tiền công trong khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Kế toán là gì? Tất tần tật những điều cần biết về nCông việc kế toán trong tháng 8 - Sổ tay kế toán tháng 8/2020ghề kế toán

Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng

Đối với công việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Yêu cầu kế toán viên sẽ hoàn thành công việc này chậm nhất vào ngày 20/8/2020. Công việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng sẽ áp dụng đối với những doanh nghiệp thực hiện kê khai theo tháng. Điều này được căn cứ dựa vào Điểm a khoản 1 Điều 44 của Luật quản lý thuế năm 2019.

Công việc kế toán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tháng 7/2020

Tình hình sử dụng hóa đơn sẽ áp dụng việc báo cáo lên cơ quan thuế đối với tất cả những doanh nghiệp sử dụng hóa đơn. Kế toán viên cần phải lưu ý về việc hoàn thành nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trước ngày 20/8/2020.

Đối tượng áp dụng cho việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là những doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự đặt in. Những doanh nghiệp đã đặt in hóa đơn nhưng sau đó có hành vi vi phạm. Và doanh nghiệp đó không được phép tiếp tục sử dụng hóa đơn tự in hoặc tự đặt in. Và thêm những đối tượng doanh nghiệp không thuộc vào hàng rủi ro cao về thuế.

Lưu ý đối với các doanh nghiệp, trong trường hợp mà cả tháng đó không sử dụng đến hóa đơn.Như vậy doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Điều này được dựa theo khổ thứ 2 Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

Trích nộp tiền bảo hiểm bắt buộc của tháng 8/2020

Đối với các khoản trích nộp tiền bảo hiểm của tháng 7/2020. Đối với khoản này kế toán viên cần phải thực hiện trích nộp trước ngày 31/8/2020. Các khoản trích nộp bảo hiểm này liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cả doanh nghiệp và quyền lợi của người lao động. Vì thế mà kế toán viên nên lưu ý trích nộp các khoản tiền này đúng hạn.

Điều này được  quy định dựa trên Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Trích nộp kinh phí công đoàn của tháng 8/2020

Kinh phí công đoàn cũng là khoản tiền mà doanh nghiệp phải trích nộp đều đặn hàng tháng. Với công việc này, kế toán viên cần phải hoàn thiện trước ngày 31/8/2020. Thời hạn nộp kinh phí công đoàn đã được quy định ở trong  Điều 5, Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP. Vậy nên kế toán viên cần thu xếp để hoàn thiện nhanh chóng các công việc này.

Trên đây là toàn bộ những công việc mà kế toán viên cần phải hoàn thiện trong tháng 8.

Xem thêm: 

Tổng hợp các mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới

Những quy định quan trọng khi đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Cách hạch toán các nghiệp vụ kế toán tại bên giao ủy thác nhập khẩu

Nghị định 983/QĐ-BTC: Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Quy trình kế toán tài sản cố định của doanh nghiệp mà bạn nên biết