Kinh nghiệm Sổ tay kế toán tháng 9 – Những công việc kế toán...

Sổ tay kế toán tháng 9 – Những công việc kế toán cần làm trong tháng 9

1126
Sổ tay kế toán tháng 9 – Những công việc kế toán cần làm trong tháng 9

Người làm kế toán thường phải theo dõi các công việc mình phải làm theo từng tháng. Trong tháng 9/2020, kế toán cần phải làm những công việc gì, đầu việc nào? Hãy đọc ngay bài viết về Sổ tay kế toán tháng 9 để biết chi tiết nhé.

Sổ tay kế toán tháng 9 – Những công việc kế toán cần làm trong tháng 9

Công việc kế toán thông báo tình hình biến động lao động của tháng 8

Công việc này, kế toán viên bắt buộc phải làm hàng tháng. Thời hạn để hoàn thành việc báo cáo tình hình biến động lao động quy định trước ngày 03/09/2002.

Nội dung cụ thể yêu cầu trong công việc này như sau: Kế toán viên sẽ thông báo lại với trung tâm dịch vụ việc làm, nơi mà doanh nghiệp đang đặt trụ sở. Nội dung chính thông báo với trung tâm về tình hình biến động lao động của doanh nghiệp ở trong tháng 8/2020. Trường hợp mà trong tháng 8 doanh nghiệp không có sự biến động về lao động sẽ không cần phải thông báo.

Điều này được quy định ở trong Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015-BLĐTBHX.

Kế toán nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân của tháng 8

Đối với công việc hàng tháng nộp thuế thu nhập cá nhân của tháng 8, kế toán viên cần phải thực hiện công việc này chậm nhất vào ngày 21/9. Đối tượng áp dụng với công việc này là những doanh nghiệp thực  hiện kê khai thuế thu nhập theo tháng.

Nội dung cụ thể của công việc như sau: Nếu như trong tháng 8/2002 mà những tổ chức, những cá nhân thực hiện chi trả các khoản thu nhập phát sinh khấu trừ thuế thuế thu nhập cá nhân. Những đối tượng này sẽ phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

Sổ tay kế toán tháng 9 – Những công việc kế toán cần làm

Điều này được quy định ở trong Điểm a khoản 1 Điều 44 của Luật Quản lý thuế 2019.

Thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT của doanh nghiệp trong tháng 8

Đối với thời hạn quy định để doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ khai thuế
GTGT. Quy định chậm nhất vào ngày 21/9/2020. Đối tượng áp dụng đối với những doanh nghiệp thực hiện kê khai theo tháng.

Điều này đã được căn cứ dựa trong Điểm a khoản 1 Điều 33 của Luật quản lý thuế năm 2019.

Công việc kế toán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 8/2020

Thời hạn quy định về việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tháng 8 như sau. Doanh nghiệp cần phải hoàn thành công việc này chậm nhất vào ngày 20/902020.

Đối tượng được áp dụng với công việc này bao gồm: Những doanh nghiệp có sử dụng các loại hóa đơn tự in. Hoặc đặt in nhưng lại có hành vi vi phạm và cơ quan thuế quy định không được sử dụng hóa đơn tự in hoặc tự đặt in. Những doanh nghiệp đang ở trong danh sách có rủi ro cao về thuế.

Nội dung về công việc cụ thể như sau: Doanh nghiệp chỉ cần nộp báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn. Nếu như doanh nghiệp nào mà tháng 8 không sử dụng hóa đơn nhưng vẫn cần phải báo cáo.

Điều này được căn cứ ở trong khổ thứ 2, Điều 27 trong Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Công việc đóng các khoản tiền bảo hiểm của tháng 9

Đối với công việc đóng các khoản tiền bảo hiểm, doanh nghiệp sẽ thực hiện công việc này trước ngày 30/9/2020. Điều này được căn cứ ở trong khoản 1 Điều 7 của Quy định về ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Công việc trích nộp kinh phí công đoàn của tháng 9/2020

Công việc trích nộp kinh phí công đoàn được doanh nghiệp thực hiện hàng tháng. Đối với thời hạn nộp chậm nhất của tháng 9/2020 được quy định vào ngày 30/9/2020. Thời hạn này trùng với ngày nộp muộn nhất của các khoản tiền bảo hiểm.

Đối với những doanh nghiệp mà chưa có tổ chức công đoàn. Những doanh nghiệp này vẫn phải nộp khoản kinh phí này theo đúng như quy định.

Những công việc mà kế toán cần phải làm ở trong tháng 9/2020 đã gói gọn trong bài viết này. Những đầu công việc này vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Kế toán viên nên nắm rõ được thời hạn cuối để hoàn thành đúng công việc. Trường hợp mà các doanh nghiệp thực hiện quá muộn sẽ bị xử phạt hành chính với từng mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Xem thêm: 

Công việc phải làm định kỳ của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Hướng dẫn hạch toán kế toán mua hàng theo phương thức gửi hàng

Những công ty kế toán, kiểm toán có môi trường làm việc tốt nhất

Dân kế toán luôn phải thuộc lòng những hàm Excel cơ bản này

Những “tuyệt chiêu” Excel hữu ích cho dân kế toán quản trị