Kinh nghiệm Liệt kê những công việc kế toán cần làm trong tháng 6/2020

Liệt kê những công việc kế toán cần làm trong tháng 6/2020

547

Trong tháng 6/2020, kế toán phải thực hiện các công việc định kỳ. Như nộp tờ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn… Cùng Ketoan.vn liệt kê các công việc kế toán cần làm trong tháng 6/2020 tại bài viết dưới đây.

Liệt kê những công việc kế toán cần làm trong tháng 6/2020

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 5/2020

Căn cứ theo Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH:

  • Trước ngày 3/6/2020, người sử dụng lao động phải thông báo theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động tại đơn vị tháng 5/2020 (nếu có).
  • Nếu người sử dụng lao động giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ.

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 5/2020

Các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Như vậy những doanh nghiệp trên cần nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 5/2020 chậm nhất vào ngày 20/6/2020.

Nộp tờ khai thuế tháng 5/2020

Các đối tượng phải khai thuế TNCN và thuế GTGT tháng 5/2020 là những đối tượng khai thuế theo tháng. Tờ khai thuế nộp chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Tức là, phải nộp tờ khai thuế TNCN và thuế GTGT tháng 5/2020 chậm nhất vào ngày 20/6/2020.

Nộp tiền bảo hiểm bắt buộc tháng 6/2020

Trích Khoản 1, Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

“Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.”

Như vậy, chậm nhất ngày 30/6/2020, đơn vị phải trích BHXH bắt buộc và nộp vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.

Nộp kinh phí công đoàn tháng 6/2020

Liệt kê những công việc kế toán cần làm trong tháng 6/2020

Căn cứ pháp lý

Trích Điều 6, Nghị định 191/2013/NĐ-CP:

“1. Cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.
Kho bạc Nhà nước nơi cơ quan, đơn vị mở tài khoản giao dịch căn cứ giấy rút kinh phí công đoàn, thực hiện việc kiểm soát chi và chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của tổ chức công đoàn tại ngân hàng.

2. Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

3. Tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.”

Thời hạn nộp kinh phí công đoàn tháng 6/2020

Như vậy, đơn vị trích nộp kinh phí công đoàn hàng tháng cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc tháng. Thời hạn chậm nhất là 30/6/2020.

Trên đây là những công việc kế toán cần làm trong tháng 6/2020. Mời bạn đọc tham khảo và chú ý để chủ động trong công việc của mình. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời dịch bệnh Covid-19

Chi tiết về thời hạn nộp báo cáo tài chính năm và mức xử phạt khi nộp chậm

Vi phạm trong cấp Chứng chỉ kế toán trưởng bị xử phạt thế nào?