Mẫu hợp đồng - lao động Tải về file quản lý theo dõi hợp đồng kinh tế cho...

Tải về file quản lý theo dõi hợp đồng kinh tế cho doanh nghiệp

7232
Tải về file quản lý theo dõi hợp đồng kinh tế cho doanh nghiệp

Trong kinh doanh, quản lý hợp đồng kinh tế chính là kiểm soát, theo dõi, sự hợp tác giữa ta và đối tác làm ăn để làm tăng trưởng sự phát triển của công ty. Vậy làm cách nào để quản lý được điều đó? Doanh nghiệp sẽ cần phải có file quản lý theo dõi hợp đồng kinh tế. 

Tải về file quản lý theo dõi hợp đồng kinh tế cho doanh nghiệp

Những đặc điểm của hợp đồng kinh tế

Các hợp đồng kinh tế được ký kết nhằm mục đích kinh doanh trong doanh nghiệp. Những mục đích quan trọng này đã được thể hiện ở trong nội dung của công việc mà các bên đã thỏa thuận trước đó. 

Đặc điểm chủ thể của hợp đồng kinh tế

Nếu theo pháp lệnh, hợp đồng kinh tế được ký kết giữa 2 chủ thể là pháp nhân. Hoặc có những trường hợp ít nhất một bên là pháp nhân còn 1 bên là cá nhân. Bên cạnh đó, pháp lệnh hợp đồng kinh tế còn quy định những đối tượng có thể trở thành chủ thể của hợp đồng. Ví dụ: người làm công tác khoa học kỹ thuật; nghệ nhân; các hộ gia đình kinh tế; nông dân; các ngư dân cá thể; các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài. 

Đặc điểm về hình thức trong hợp đồng kinh tế

Dựa vào điều 1 và điều 11 của pháp lệnh hợp đồng kinh tế, yêu cầu hợp đồng cần phải được ký kết bằng văn bản hoặc bằng tài liệu giao dịch. 

Vì sao cần quản lý hợp đồng kinh tế? 

Những người kinh doanh khi đã hiểu được rõ về bản chất và cả tầm quan trọng của hợp đồng thì sẽ biết tại sao phải quản lý theo dõi hợp đồng. Việc theo dõi được các hợp đồng, theo dõi được cả quá trình thực hiện hợp đồng của những chủ thể ký kết sẽ có lợi cho việc kinh doanh. Có thể đảm bảo được các bên đều đã và đang thực hiện tốt quyền và cả nghĩa vụ đúng với quy định trong hợp đồng. 

Khi quản lý được các hợp đồng kinh tế một cách khoa học, đảm bảo được các bên sẽ hạn chế gặp rủi ro. Và nếu có thiệt hại có thể tránh được khi nó xảy ra. 

Lựa chọn phương pháp quản lý theo dõi hợp đồng kinh tế hiện nay

Có rất nhiều cách để các doanh nghiệp có thể quản lý theo dõi hợp đồng kinh tế một cách an toàn nhất. Nhưng có thể thấy rằng hiện nay người quản lý hợp đồng thường sử dụng chủ yếu bằng hình thức thủ công. Cụ thể, bạn sẽ sử dụng file quản lý hợp đồng kinh tế trên phần mềm Excel. Sử dụng file quản lý này sẽ giúp bạn giám sát chặt chẽ hơn tình hình của các hợp đồng. 

Mời bạn đọc tải về file quản lý theo dõi hợp đồng kinh tế TẠI ĐÂY!

Xem thêm: 

Mời tải về mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất

Tải về ngay mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư

Tải về mẫu hợp đồng góp vốn với công ty khác mới nhất

Mời bạn đọc tải về file Excel tạo hợp đồng lao động cực nhanh

Tải nhanh về mẫu hủy hợp đồng lao động mới nhất