Kinh nghiệm Tải nhanh về mẫu hủy hợp đồng lao động mới nhất

Tải nhanh về mẫu hủy hợp đồng lao động mới nhất

541
Tải nhanh về mẫu hủy hợp đồng lao động mới nhất

Khi hai bên đang thực hiện hợp đồng lao động, nhưng vì một lí do nào đó không thể tiếp tục, sẽ hủy hợp đồng lao động. Vậy những trường hợp nào sẽ được hủy hợp đồng lao động, hãy theo dõi nội dung bài viết này nhé !

Tải nhanh về mẫu hủy hợp đồng lao động mới nhất

Quy định về những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

Những trường hợp được chấm dứt hợp đồng lao động, cụ thể như sau:

Hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, không ít trường hợp bên có nghĩa vụ thực hiện chậm nghĩa vụ. Điều này có thể gây ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ hoàn thành công việc của công ty. Khi xảy ra trường hợp này, bên sử dụng LĐ hoàn toàn có quyền để hủy HĐLĐ.

Ngoài ra, nếu như trong thỏa thuận của hợp đồng, công việc đã quy định phải thực hiện liên tục. Yêu cầu thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định mới có kết quả. Tuy nhiên, người lao động lại không thực hiện được đầy đủ nghĩa vụ của mình như đã ghi ở trong hợp đồng.

Trong những trường hợp này, bên bị chậm nghĩa vụ sẽ có quyền yêu cầu lập biên bản để hủy bỏ hợp đồng lao động với người lao động.

Hủy bỏ hợp đồng khi tài sản bị mất hoặc bị hư hỏng

Trường hợp bên có nghĩa vụ làm việc gây hư hỏng tài sản hoặc làm mất tài sản. Lúc này, bên bị mất tài sản, hư hỏng tài sản sẽ có quyền yêu cầu bên kia hủy bỏ HĐLĐ. Bên bị hư hỏng tài sản có quyền yêu cầu người làm hỏng bồi thường thiệt hại với số tiền ngang với giá trị của tài sản bị mất

Người lao động không có khả năng thực hiện hợp đồng lao động

Kí hợp đồng lao động nhưng người lao động lại không có khả năng để thực hiện hợp đồng lao động.

Những lưu ý khi hủy bỏ hợp đồng lao động

  • Khi đã tiến hành hủy bỏ hợp đồng, HĐ này không có hiệu lực kể từ thời gian giao kết. Theo đó, các bên sẽ không cần phải tiếp tục thực hiện những nghĩa vụ đã giao kết.
  • Khi đã hủy bỏ hợp đồng lao động, các bên đều có quyền được đòi lại lợi ích mà mình đã thực hiện phần nghĩa vụ theo hợp đồng. Trong trường hợp cả hai bên đều có nghĩa vụ hoàn trả, cần phải thực hiện đồng thời.
  • Bên bị vi phạm có quyền được yêu cầu bồi thường thiệt hại theo đúng quy định.

Xem thêm: 

Tải về mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa logistics mới nhất

Không ký tiếp hợp đồng lao động đã hết hạn, DN bị phạt thế nào?

Tiền trợ cấp, bồi thường khi chấm dứt hợp đồng lao động có tính thuế thu nhập cá nhân không?

Cách phân biệt Những loại hợp đồng lao động thông dụng nhất hiện nay

Hạch toán doanh thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng