Kinh nghiệm Mời tải về mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất

Mời tải về mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất

718

Lao động thời vụ khá phổ biến trong thị trường lao động hiện nay. Đối với các đối tượng lao động thời vụ, doanh nghiệp vẫn cần phải ký kết hợp đồng theo mẫu hợp đồng lao động thời vụ hiện hành. 

Tải về mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất 2020

Khái niệm về hợp đồng lao động thời vụ 

Hợp đồng lao động thời vụ được ký kết giữa người sử dụng lao động và người lao động. Cụ thể nội dung trong hợp đồng là về công việc có tính chất không thường xuyên và có thời hạn dưới 12 tháng. Và còn quy định về quyền, nghĩa vụ làm việc của các bên trong quan hệ lao động. 

Những trường hợp cần ký kết hợp đồng lao động thời vụ

Quy định trong Điều 22 của Bộ luật Lao động 2012, những hợp đồng LĐTV khi được ký kết trước đó cần có sự thỏa thuận về công việc. Cụ thể, công việc thời vụ chỉ có tính chất tạm thời và nó không diễn ra thường xuyên. Hoặc có thể công việc này người lao động có thể hoàn thành dưới 12 tháng.

Nhưng vẫn có 3 trường hợp dù người lao động có làm việc có tính chất thường xuyên hơn. Nó có thể diễn ra trên 12 tháng nhưng cả hai bên vẫn có thể ký kết loại hợp đồng lao động này. Cụ thể như sau: 

  • Người lao động đi thực hiện nghĩa vụ quân sự
  • Người lao động thay thế nghỉ chế độ thai sản. Hoặc nghỉ chế độ ốm đau, tai nạn lao động. 
  • Người lao động thay thế vị trí của người đang trong thời gian tạm thời nghỉ việc. 

Ngoài những trường hợp trên, nếu như bên sử dụng lao động cố tình giao kết hợp đồng với người lao động sẽ bị xử phạt. Mức xử phạt hành chính dao động từ 500.000 đến 20 triệu đồng. Vấn đề này đã được quy định trong khoản 1 Điều 5 của Nghị định 95/2013/NĐ-CP. 

Người lao động ký hợp đồng LĐTV sẽ được hưởng những ưu đãi gì? 

Khi người lao động ký kết hợp đồng lao động thời vụ, sẽ được hưởng một số ưu đãi như sau: 

  • Người lao động sẽ được tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Được hưởng đầy đủ các quyền lợi khi đáp ứng được các điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. 
  • Được tham gia bảo hiểm xã hội. Được hưởng đầy đủ các chế độ như thai sản, chế độ hưu trí, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 
  • Người lao động đảm bảo được hưởng những quyền chính đáng và không bao giờ bị đuổi việc vô cớ. Được trả đầy đủ lương. Đối với lao động nữ sẽ được hưởng chế độ thai sản và trong kỳ hành kinh sẽ được nghỉ ngơi. 

Tải về mẫu hợp đồng LĐTV mới  nhất 2020

Tải về mẫu hợp đồng  thời vụ TẠI ĐÂY!

Xem thêm: 

Tải về ngay mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư

Tải về mẫu hợp đồng góp vốn với công ty khác mới nhất

Tải nhanh về mẫu hủy hợp đồng lao động mới nhất

Những thay đổi quan trọng về Hợp đồng Lao động năm 2021

Mời tải về mẫu ủy quyền giao kết hợp đồng lao động