Phần mềm khác Excel Mời bạn đọc tải về file Excel tạo hợp đồng lao động...

Mời bạn đọc tải về file Excel tạo hợp đồng lao động cực nhanh

3454

Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp với người lao động. Tuy nhiên đối với những doanh nghiệp có số lượng lao động lớn và thời hạn ký hợp đồng ngắn thì sẽ luôn phải tạo hợp đồng lao động liên tục. Trong bài viết này, Ketoan.vn xin chia sẻ với các bạn file Excel tạo hợp đồng lao động cực nhanh.

Business man shaking hands over a signed contract Free Vector

Hợp đồng lao động là gì?

Căn cứ theo điều 15 Luật Lao động hiện hành có quy định cụ thể về hợp đồng như sau:

“Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. “

Từ đó, ta nhận thấy những đặc điểm cơ bản của hợp đồng lao động, cụ thể như sau:

Trước hết là sự tự nguyện, bình đẳng, thiện chí và hợp tác. Rõ ràng nhận thấy hợp đồng là sự thỏa thuận bình đẳng giữa các bên vì vậy để dẫn đến việc kí kết hợp đồng, 2 bên cần tự nguyện, thiện chí và tôn trọng các bên.
Thứ hai là sự tự do giao kết hợp đồng. Ở đây ta hiểu là hai bên được tự do giao kết hợp đồng lao đồng tuy nhiên không được vượt quá khuôn phép, nói cách khác là không được làm trái với pháp luật, thỏa thuận lao động hay chuẩn mực đạo đức, xã hội.

Những nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động

Những nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động được quy định cụ thể lại khoản 1 Điều 23Luật Lao động và Điều 4 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động. Cụ thể như sau:

  • Tên và địa chỉ của người sử dụng lao động.
  • Số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động.
  • Công việc mà người lao động phải thực hiện và địa điểm làm việc của người lao động.
  • Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương, và các khoản bổ sung khác.
  • Chế độ năng ngạch, năng bậc, năng lượng, gồm có:điều kiện, thời gian, thời điểm, mức lương sau khi nâng bậc, nâng lương mà hai bên đã thỏa thuận.
  • Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi như: thời gian làm việc trong ngày, trong tuần, làm ca, quy định đầy đủ thời gian bắt đầu, kết thúc và cũng nên quy định chi tiết cả thời gian nghỉ lễ, tết, nghỉ hưởng lương,…
  • Quy định đầy đủ, chi tiết từng loại trang bị bảo hộ lao động.
  • Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.
  • Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề của người lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng: Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc đảm bảo thời gian, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Mời bạn đọc tải về file Excel tạo hợp đồng lao động TẠI ĐÂY.

Các bạn chỉ cần tải file về sau đó nhập các thông tin về doanh nghiệp, thông tin về thời gian làm việc, phụ cấp… tại sheet Bảng phụ. Và nhập các thông tin về người lao động tại sheet Danh sách nhân sự. Sau đó chuyển sang sheet HĐLĐ và tạo hợp đồng.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về file Excel quản lý bán hàng đầy đủ nhất

Tải về file Excel quy đổi lương Net sang Gross và ngược lại

Tải về mẫu file Excel tính giá thành tại đơn vị nhận gia công

Tải về mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa logistics mới nhất

Không ký tiếp hợp đồng lao động đã hết hạn, DN bị phạt thế nào?