Mẫu hợp đồng - lao động Tải về ngay mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư

Tải về ngay mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư

1466
Tải về ngay mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư

Trong bài viết này, Ketoan.vn xin chia sẻ với các bạn mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư (có hướng dẫn sử dụng) vào đơn vị khác đầy đủ và chính xác nhất.

Tải về ngay mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư

1. Hợp đồng góp vốn đầu tư là gì?

Hợp đồng góp vốn đầu tư hay còn gọi là hợp đồng hợp tác đầu tư là hợp đồng được ký kết giữa các bên có thể là cá nhân hoặc tổ chức để thỏa thuận về việc cùng thực hiện việc góp vốn để thực hiện một dự án kinh doanh nhằm tạo ra lợi nhuận và phân chia lợi nhuận.

Vốn góp ở đây có thể là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Có thể ví dụ như quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng, hàng hóa,….

2. Những thông tin cần có trong hợp đồng góp vốn đầu tư

Thông tin cơ bản về bên góp vốn và bên nhận góp vốn: Tên, mã số thuế, số CMT…

Mục đích của hợp đồng: Bên A đồng ý góp vốn cùng bên B để…

Tổng giá trị vốn góp và phương thức góp vốn: Tổng giá trị vốn góp bên A và bên B góp để thực hiện nội dung hợp đồng là… Mỗi bên góp số tiền là…

Phân chia lợi nhuận và thua lỗ:

Lợi nhuận được hiểu và khoản tiền còn dư ra sau khi trừ đi các chi phí cho việc đầu tư, quản lý tài sản góp vốn. Lợi nhuận được phân chia theo tỷ lệ sau…

Quyền và nghĩa vụ của bên đi góp vốn:

Được hưởng lợi nhuận tương đương với phần vốn góp của mình. Yêu cầu bên B cùng thanh toán lỗ trong trường hợp có thua lỗ. Góp vốn vào đúng thời điểm và giá trị theo các thỏa thuận của Hợp đồng này. Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp của mình theo thỏa thuận trong hợp đồng này…

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận góp vốn:

Yêu cầu Bên A góp vốn đúng thời điểm và số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng này. Được quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp Bên A không góp đủ vốn hoặc góp vốn không đúng thời hạn. Trả lại số tiền tương đương với phần vốn góp của Bên A cho Bên A trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng. Thông báo cho Bên A về việc đầu tư, xây dựng, khai thác tài sản góp vốn.

Điều khoản cam kết giữa 2 bên:

Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận tại Hợp đồng này. Việc ký kết Hợp đồng này giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu cần thay đổi hoặc bổ sung nội dung của Hợp đồng này thì các bên thỏa thuận lập thêm Phụ lục Hợp đồng. Phụ lục hợp đồng là một phần không thể tách rời của Hợp đồng và có giá trị pháp lý như Hợp đồng.

Hiệu lực của hợp đồng:

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau. Các bên đã đọc kỹ, hiểu rõ nội dung Hợp đồng và đồng ý ký tên.

Mời bạn đọc tải về mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải miễn phí mẫu hủy hợp đồng mua bán cho doanh nghiệp

Những thay đổi quan trọng về Hợp đồng Lao động năm 2021

Mời tải về mẫu ủy quyền giao kết hợp đồng lao động

3 Cách phân loại vốn đầu tư bạn nên ghi nhớ ngay

Tải về Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14