Kinh nghiệm Tiền lương tháng của người lao động sẽ bị trừ những khoản...

Tiền lương tháng của người lao động sẽ bị trừ những khoản nào?

11086

Hàng tháng, khi nhận được lương, tiền lương tháng của người lao động sẽ bị trừ đi một số khoản. Những khoản tiền lương bị trừ này đều để nộp những khoản chi phí cần thiết trong quá trình làm việc. Vậy đó là những khoản nào?

Tiền lương tháng của người lao động sẽ bị trừ những khoản nào?

Hướng dẫn tính tiền lương dành cho người lao động

Tiền lương tháng của người lao động được coi như khoản tiền mà bên sử dụng lao động sẽ chi trả cho người lao động. Vì người lao động đã thực hiện công việc cho bên sử dụng lao động theo đúng như yêu cầu và thỏa thuận ban đầu. Đối với tiền lương hàng tháng của người lao động, bao gồm có mức lương chi trả dựa trên công việc. Hoặc mức lương được chi trả dựa trên chức danh, phụ cấp tiền lương và có kèm theo một số những khoản tiền bổ sung khác.

Bên cạnh đó, ở Điều 49 của Bộ luật Lao động. Đối với người sử dụng lao động, người này sẽ được quyền lựa chọn hình thức trả lương. Người lao động có thể lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian làm việc, theo sản phẩm làm ra hoặc trả theo lương khoán.

Theo đó, tiền lương của người lao động có thể được chi trả dựa trên hình thức tiền mặt hoặc chi trả qua tài khoản cá nhân của người lao động. Khi tính lương của người lao động, sẽ được tính dựa theo công thức như sau:

Tiền lương/ngày = Tiền lương tháng : Số ngày làm việc bình thường

Trong đó:

Tiền lương của một tháng làm việc được trả cho người lao động sẽ được xác định dựa trên những thỏa thuận ở trong hợp đồng. Bên cạnh đó, số ngày làm việc sẽ tối đa không vượt quá 26 ngày.

Những điều cần biết về quy chế tiền thưởng tại doanh nghiệp hiện nay

Những khoản tiền mà người lao động sẽ bị trừ vào tiền lương tháng

Theo như quy định, cả người lao động và người sử dụng lao động đều phải tham gia bảo hiểm bắt buộc. Tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, người lao động sẽ được hưởng những chế độ theo như quy định của pháp luật về BHXH và BHYT. Quy định này đã được nhắc đến ở trong Điều 186 của Bộ luật Lao động năm 2012.

Như vậy, mỗi tháng người lao động đều sẽ phải trích một số tiền nhất định trong số tiền lương của mình. Tiền này sẽ để đóng vào bảo hiểm, cụ thể như sau:

Bảo hiểm xã hội

Hàng tháng người lao động phải đóng 8% mức tiền lương hàng tháng vào trong quỹ hưu trí và quỹ tử tuất. Điều này được căn cứ ở trong khoản 1, Điều 85 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Bảo hiểm y tế

Hàng tháng, người lao động sẽ đóng 1,5% tiền lương hàng tháng của mình vào trong quỹ bảo hiểm y tế. Ở trong Điều 7 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng quy định 4,5%. Như vậy, bên phía sử dụng lao động sẽ đóng 3% và bên người lao động sẽ đóng 1,5%.

Bảo hiểm thất nghiệp

Hàng tháng, người lao động sẽ trích 1% tiền lương tháng của mình để đóng bảo hiểm thất nghiệp. Điều này căn cứ ở trong điểm a khoản 1 của Điều 57 Luật Việt Nam.

Trích tiền lương tháng để nộp Đoàn phí công đoàn

Khi người lao động vẫn là đối tượng đoàn viên, sẽ phải trích ra 1% tiền lương hàng tháng ra để nộp phí Công đoàn.

Nộp thuế thu nhập cá nhân

Những đối tượng người lao động phải nộp thuế thu nhập cá nhân là những đối tượng cá nhân thuộc diện cư trú hoặc diện không cư trú. Và những đối tượng này đều có thu nhập chịu thuế. Đối tượng này được quy định tại Điều 2 Thông tư số 119 năm 2014.

Trong khoản chi phí này, mức thu nhập chịu thuế đã bao gồm thu nhập trừ đi những khoản giảm trừ gia cảnh. Bao gồm cả những khoản đóng bảo hiểm, khoản quỹ hưu trí tự nguyện. Những khoản đóng góp từ thiện và khoản tiền nhân đạo.

Bắt đầu từ ngày 1/7/2020. Những đối tượng người lao động có mức thu nhập lớn, trên 11 triệu đồng mới cần nộp thuế thu nhập cá nhân. Áp dụng cho những đối tượng không có người phụ thuộc. Nếu như người lao động có thêm một người phụ thuộc. Người này sẽ được giảm trừ 4,4 triệu đồng/tháng.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET giúp doanh nghiệp tự động hóa toàn bộ quy trình tính lương trong doanh nghiệp: Có thể lập bảng chấm công trên phần mềm hay nhập khẩu kết quả chấm công tổng hợp của bộ phận nhân sự vào phần mềm để tính lương; Cho phép tính lương theo thời gian, hệ số, hay theo mức lương thỏa thuận của doanh nghiệp, đặc biệt phần mềm còn tính được lương làm thêm giờ và làm đêm và tự động tính bảo hiểm, thuế TNCN tạm tính cho từng cán bộ. Đồng thời phần mềm tự động tính, phân bổ và hạch toán chi phí lương, chi phí bảo hiểm và thuế TNCN tạm tính.

Để tìm hiểu thêm về nghiệp vụ quyết toán thuế TNCN trên phần mềm kế toán MISA SME.NET, kế toán vui lòng click xem tại link dưới đây:

Xem thêm: 

Phân biệt lương cơ sở, lương tối thiểu vùng, lương cơ bản

Bảo hiểm xã hội: Đóng bao nhiêu năm mới được hưởng lương hưu tối đa?\

Lương tháng 13 là gì? Cách tính lương tháng 13 trong doanh nghiệp?

Những hành vi vi phạm quy định về tiền lương và mức phạt tương ứng

Phụ cấp lương là gì? Có các loại phụ cấp lương nào?