Chi phí Lương Những hành vi vi phạm quy định về tiền lương và mức...

Những hành vi vi phạm quy định về tiền lương và mức phạt tương ứng

322

Các hành vi vi phạm quy định về tiền lương và mức phạt tương ứng được quy định tại Nghị định số  28/2020/NĐ-CP. Hãy cùng tìm hiểu tại bài viết dưới đây.

Những hành vi vi phạm quy định về tiền lương và mức phạt tương ứng

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Căn cứ theo Điều 16, Nghị định số  28/2020/NĐ-CP, người sử dụng lao động (sau đây gọi tắt là NSDLĐ) sẽ bị phạt tiền từ 2 – 5 triệu đồng khi có một trong các hành vi:

– NSDLĐ không công bố công khai tại nơi làm việc về: thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng.

– NSDLĐ không lập sổ lương và không xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

– Khi thay đổi hình thức trả lương, NSDLĐ không thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày trước khi thực hiện.

– NSDLĐ không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động.

– NSDLĐ sử dụng thang lương, bảng lương, định mức lao động không đúng quy định khi đã có ý kiến sửa đi, bổ sung của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

– NSDLĐ không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 triệu đồng

NSDLĐ sẽ bị phạt khi có một trong các hành vi:

– NSDLĐ trả lương không đúng hạn.

– NSDLĐ không trả hoặc trả không đủ tiền lương.

– NSDLĐ không trả hoặc trả không đủ tin lương cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy him, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, công việc đòi hỏi đã qua đào tạo, học nghề theo quy định của pháp luật.

– NSDLĐ trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cp huyện.

– NSDLĐ không trả hoặc trả không đủ tin lương làm thêm giờ, tin lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc.

– NSDLĐ khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định của pháp luật.

– NSDLĐ trả lương không đúng quy định cho người lao động khi tạm thi chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, hoặc trong thời gian đình công, những ngày người lao động chưa nghỉ hàng năm.

Cụ thể NSDLĐ sẽ bị phạt ở các mức như sau:

– Với vi phạm từ 1 – 10 người: phạt từ 5.000.000 đồng – 10.000.000 đồng.

– Với vi phạm từ 11 – 50 người: phạt ừ 10.000.000 đồng – 20.000.000 đồng.

– Với vi phạm từ 51 – 100 người: phạt từ 20.000.000 đồng – 30.000.000 đồng.

– Với vi phạm từ 101 – 300 người: phạt từ 30.000.000 đồng – 40.000.000 đồng.

– Với vi phạm từ 301 người trở lên: phạt từ 40.000.000 đồng – 50.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 20.000.000 triệu đồng đến 75.000.000 đồng

Đối với hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì NSDLĐ sẽ bị phạt ở các mức như sau:

– Với vi phạm từ 1 – 10 người: phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

– Với vi phạm từ 11 – 50 người: phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

– Với vi phạm từ 51 người trở lên: phạt từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Những hành vi vi phạm quy định về tiền lương và mức phạt tương ứng

NSDLĐ sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi không trả thêm một khoản tiền tương ứng với mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc, BHTN và tiền nghỉ phép hằng năm cho người lao động không thuộc đối tượng tham gia các chính sách trên. Cụ thể mức phạt như sau:

– Với vi phạm từ 1 – 10 người: phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

– Với vi phạm từ 11 – 50 người: phạt từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

– Với vi phạm từ 51 -100 người: phạt từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.

– Với vi phạm từ 101 – 300 người: phạt từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

– Với vi phạm từ 301 người trở lên: phạt từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Khi NSDLĐ vi phạm các quy định nêu trên thì:

– NSDLĐ phải trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động. Số tiền lãi tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

– NSDLĐ phải trả đủ khoản tiền tương ứng với mức đóng BHXH, BHYT bắt buộc, BHTN.

Trên đây là các hành vi vi phạm quy định về tiền lương và mức xử phạt tương ứng. Bạn đọc nên nắm bắt được để tránh xảy ra vi phạm không đáng có. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Tổng hợp các mức phạt vi phạm về quản lý và sử dụng con dấu

Mời tải về Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13

Các mức phạt nếu vi phạm về “Chữ ký” trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Vi phạm hợp đồng lao động và những mức phạt mà kế toán viên cần biết

Đã có quy định xử phạt hành chính đối với các vi phạm về đóng BHXH bắt buộc, BHTN