Chi phí Lương Phân biệt lương cơ sở, lương tối thiểu vùng, lương cơ bản

Phân biệt lương cơ sở, lương tối thiểu vùng, lương cơ bản

696

Lương luôn là vấn đề mà mọi lao động quan tâm khi đi làm. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ các khoản lương có trong bảng lương của mình. Lương cơ sở, lương tối thiểu vùng, lương cơ bản là gì? 

Định nghĩa tiền lương

 • Tiền lương là số tiền người sử dụng lao động có nghĩa vụ trả cho người lao động khi họ cung ứng sức lao động, theo quy định của pháp luật hoặc theo sự thỏa thuận hợp pháp của các bên trong hợp đồng lao động.
 • Tiền lương được trả theo năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.
 • Tiền lương của người lao động bao gồm lương cơ bản, các khoản tiền phụ cấp lương và tiền thưởng.

Hiện nay có 3 thuật ngữ về tiền lương mà nhiều người hay nhầm lẫn trong cách gọi tên và ý nghĩa của chúng:

 • Lương cơ sở
 • Lương tối thiểu vùng.
 • Lương cơ bản

1. Lương cơ sở

Định nghĩa: Là mức lương dùng làm căn cứ:

 • Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức;
 • Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí;
 • Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Áp dụng: Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Mức độ ảnh hưởng: Khi lương cơ sở tăng, mọi cán bộ, công chức, viên chức đều được tăng lương.

Chu kỳ thay đổi:

 • Không có chu kỳ thay đổi cố định, phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng và khả năng của ngân sách Nhà nước.
 • Trong nhiều năm trở lại đây, lương cơ sở tăng định kỳ mỗi năm 01 lần (vào ngày 01/5 hoặc 01/7 hàng năm).

2. Lương tối thiểu vùng

Định nghĩa: Là mức lương do Chính phủ quy định. Người sử dụng lao động không được phép trả cho người lao động thấp hơn mức tối thiểu quy định. Có 2 loại lương tối thiểu:

 • Lương tối thiểu chung: 1.490.000 đ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang
 • Lương tối thiểu vùng: áp dụng cho khối DN theo từng vùng

Áp dụng: Người lao động trong các doanh nghiệp (ngoài khu vực Nhà nước).

Mức độ ảnh hưởng: Khi lương tối thiểu vùng tăng, chỉ người lao động đang có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới được tăng lương. Hầu hết những người lao động không chịu ảnh hưởng của việc tăng lương tối thiểu vùng.

Chu kỳ thay đổi: Thông thường, mỗi năm lương tối thiểu vùng được điều chỉnh 01 lần (bắt đầu từ ngày 01/01 hàng năm). Tuy nhiên, không có quy định cụ thể về điều này.

3. Lương cơ bản

Định nghĩa: Là mức lương thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Lương cơ bản không bao gồm phụ cấp, tiền thưởng hoặc các khoản bổ sung, phúc lợi khác.

 • Mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng
 • Riêng với người lao động đã qua học nghề, mức lương phải cao hơn ít nhất 7% lương tối thiểu vùng.

Áp dụng: Với tất cả người lao động (trong và ngoài khu vực Nhà nước)

Mức độ ảnh hưởng: Khi lương cơ bản tăng, tức là mức lương thực tế của người lao động cũng tăng.

Chu kỳ thay đổi: Tăng theo sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Như vậy, bài viết trên đã giới thiệu với các bạn những định nghĩa tiền lương. Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã hiểu rõ định nghĩa các loại tiền lương thông thường. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội: Đóng bao nhiêu năm mới được hưởng lương hưu tối đa?

Mẫu quy chế trả lương công ty cổ phần, TNHH…

Mẫu thang bảng lương doanh nghiệp nên tham khảo

Mẫu thang bảng lương doanh nghiệp nên tham khảo

Phụ cấp lương là gì? Có các loại phụ cấp lương nào?