Quy định Bảo Hiểm Bảo hiểm xã hội: Đóng bao nhiêu năm mới được hưởng lương...

Bảo hiểm xã hội: Đóng bao nhiêu năm mới được hưởng lương hưu tối đa?

1164

Với người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), khoản lương hưu sẽ vô cùng quan trọng khi về già. Nhưng không phải ai cũng hiểu hết về BHXH. Và sẽ có nhiều người tham gia thắc mắc: Không biết mình phải đóng BHXH bao nhiêu năm mới được hưởng lương hưu tối đa?

Bảo hiểm xã hội: Đóng bao nhiêu năm mới được hưởng lương hưu tối đa?

Mức hưởng và điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng

Khi lao động nữ thuộc đối tượng cán bộ hay công chức ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã. Khi nghỉ việc mà trước đó người này đã có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Và người này thuộc một trong những đối tượng quy định sẽ được hưởng lương hưu. Những trường hợp này được quy định ở trong Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, sửa đổi bởi Bộ luật Lao động 2019, người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Cụ thể một số những trường hợp như sau:

  • Người lao động đã đủ độ tuổi dựa trên quy định trong khoản 2, Điều 169 của Bộ luật Lao động.
  • Trường hợp mà người lao động đã đủ độ tuổi quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động. Và người này cần phải có đủ 15 năm làm các nghề, các công việc nặng nhọc hay công việc độc hại, nguy hiểm. Hoặc làm những công việc đặc biệt đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Người lao động khi có đủ 15 năm làm việc ở những địa điểm có điều kiện kinh tế và xã hội đặc biệt khó khăn.
  • Những người lao động đã nghỉ hưu nhưng đối tượng này lại có độ tuổi thấp hơn 10 tuổi so với độ tuổi nghỉ hưu đúng với quy định. Những người này đã có đủ 15 năm làm những công việc khai thác than ở trong hầm lò.
  • Những người lao động khi làm nhiệm vụ được công ty giao nhưng vì rủi ro nghề nghiệp nên bị nhiễm HIV.

Quy định về mức hưởng lương hưu

Mức hưởng lương hưu của người nghỉ hưu sẽ được quy định như sau:

  • Mức lương hưu của người lao động có đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng 45% so với mức bình quân tiền lương hàng tháng người đó đóng BHXH.
  • Khi lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 sẽ được hưởng 16 năm. Nghỉ hưu năm 2019 được hưởng 17 năm. Nghỉ hưu càng muộn số năm hưởng sẽ càng tăng theo năm nghỉ hưu.
  • Đối với lao động nữ nếu như nghỉ hưu từ năm 2018 sẽ được hưởng 15 năm.

Để được hưởng lương hưu tối đa cần đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm?

  • Đối với lao động nữ, trong vòng 15 năm đầu tham gia BHXH. Người này sẽ được hưởng 45% mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng BHXH. Sau đó, cứ mỗi năm người lao động tham gia BHXH sẽ được tính lên thêm 2%. Như vậy, để được hưởng mức tối đa 75%, người la động cần phải có thời gian 30 năm đóng BHXH.
  • Đối với lao động nam sẽ được hưởng 45% so với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Cụ thể, nếu nghỉ hưu năm 2020 sẽ đóng 18 năm; nếu nghỉ hưu năm 2021 sẽ đóng 19 năm; nếu nghỉ hưu năm 2022 sẽ đóng 20 năm.

Điều kiện cho lao động nam hưởng tối đa lương hưu

Vậy nên nếu lao động nam muốn được hưởng tối đa 75% lương hưu, cần tham gia đóng BHXH như sau:

+ Khi nghỉ hưu năm 2020 cần có thời gian 33 năm đóng BHXH.

+ Khi nghỉ hưu năm 2021 cần có 34 năm đóng BHXH

+ khi nghỉ hưu từ năm 2020 trở đi cần có 35 năm đóng BHXH.

Nếu đóng vượt quá số năm nhận lương hưu tối đa sẽ được gì?

Đối với những người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhiều hơn số năm ứng với tỷ lệ hưởng trợ cấp tối đa 75% lương hưu. Vậy, ngoài khoản lương hưu mà người này được nhận, còn được nhận thêm cả khoản trợ cấp 1 lần.

Đối với mức hưởng trợ cấp 1 lần cho người đóng quá số năm quy định. Mức hưởng này sẽ được tính dựa trên số năm đóng BHXH cao hơn với số năm quy định. Cứ mỗi năm người này đóng bảo hiểm xã hội sẽ được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Xem thêm: 

Đã nghỉ hưu nhưng tiếp tục đi làm tại doanh nghiệp có cần đóng BHXH?

NLĐ cần lưu ý 6 điểm trên giấy chứng nhận nghỉ việc để hưởng BHXH

Tải về Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc

Hướng dẫn đóng BHXH cho lao động mùa vụ năm 2020

Doanh nghiệp bị thế nào nếu Không chốt sổ BHXH cho người lao động?