Chi phí Lương Phụ cấp lương là gì? Có các loại phụ cấp lương nào?

Phụ cấp lương là gì? Có các loại phụ cấp lương nào?

399
Phụ cấp lương là gì? Có các loại phụ cấp lương nào?

Ngoài lương, phụ cấp lương cũng là một khoản tiền mà người lao động được nhận. Vậy phụ cấp lương là gì, có các loại phụ cấp lương nào? Hãy cùng Ketoan.vn tìm hiểu tại bài viết dưới đây.

Phụ cấp lương là gì? Có các loại phụ cấp lương nào?

Phụ cấp lương là gì?

Phụ cấp lương có thể được hiểu là khoản tiền mà người lao động nhận được ngoài tiền lương tháng. Trích Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH:

“Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương, bảng lương.”

Cụ thể như sau:

– Bù đắp yếu tố điều kiện lao động. Ví dụ như các công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

– Bù đắp yếu tố tính chất phức tạp công việc. Ví dụ như:

  • Công việc đòi hỏi thời gian đào tạo, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm cao.
  • Công việc có ảnh hưởng đến các công việc khác.
  • Công việc có yêu cầu về thâm niên và kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, giao tiếp, sự phối hợp trong quá trình làm việc của người lao động.

– Bù đắp các yếu tố điều kiện sinh hoạt. Ví dụ như:

  • Công việc thực hiện ở vùng xa xôi, hẻo lánh, có nhiều khó khăn và khí hậu khắc nghiệt.
  • Công việc thực hiện ở vùng có giá cả sinh hoạt đắt đỏ, khó khăn về nhà ở, công việc người lao động phải thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc, nơi ở và các yếu tố khác làm cho điều kiện sinh hoạt của người lao động không thuận lợi khi thực hiện công việc.

– Bù đắp các yếu tố để thu hút lao động. Ví dụ như:

  • Khuyến khích người lao động đến làm việc ở vùng kinh tế mới, thị trường mới mở; nghề, công việc kém hấp dẫn, cung ứng của thị trường lao động còn hạn chế.
  • Khuyến khích người lao động làm việc có năng suất lao động, chất lượng công việc cao hơn; đáp ứng tiến độ công việc được giao.

Các loại phụ cấp lương

Phụ cấp lương là gì? Có các loại phụ cấp lương nào?

Ngoài các khoản phụ cấp trên còn một số phụ cấp khác như: Tiền thưởng tháng 13; Tiền ăn; Tiền điện thoại, hỗ trợ xăng xe,…

Xem thêm:

Chính thức chưa tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2020

Lương làm thêm giờ có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Đặc điểm chất lượng và các nhân tố ảnh hưởng tới báo cáo tài chính

Tải về mẫu file Excel xây dựng thang bảng lương theo quy định mới nhất 2020

Khấu trừ lương là gì? Mức khấu trừ tiền lương mới nhất là bao nhiêu?