Nổi bật 2 Tải về quyết định miễn nhiệm chức vụ trong doanh nghiệp

Tải về quyết định miễn nhiệm chức vụ trong doanh nghiệp

240

Trong bài viết này, Ketoan.vn xin chia sẻ với các bạn mẫu quyết định miễn nhiệm chức vụ có thể dùng để miễn nhiệm mọi chức vụ trong doanh nghiệp.

bị sa thải, bình minh, bực bội

1. Quyết định miễn nhiệm chức vụ là gì?

Quyết định miễn nhiệm chức vụ là quyết định thay đổi nhân sự ở vị trí lãnh đạo. Người bị miễn nhiệm chức vụ do nhiều nguyên nhân khác nhau. Như vi phạm luật doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp hay không đủ năng lực đảm nhận vị trí, từ chối giữ chức vụ vì lý do sức khỏe. Mặc dù bị miễn nhiệm giữ chức vụ hiện tại. Nhưng người bị miễn nhiệm cũng có thể làm ở các vị trí khác trong công ty, tổ chức.

2. Hướng dẫn cách viết quyết định miễn nhiệm chức vụ

Về phần nội dung. Quyết định miễn nhiệm cần ghi đầy đủ họ tên, chức vụ, thời gian công tác, ngày, tháng, năm thôi giữ chức vụ,… Đặc biệt, mẫu giấy quyết định miễn nhiệm cần phải có lý do cụ thể. Về việc cá nhân vi phạm ra sao. Ngoài ra, cần phải nêu rõ được trách nhiệm của người bị miễn nhiệm phải chịu trước pháp luật do hành vi mình gây ra trong thời gian còn giữ chức vụ.

Về hình thức. Quyết định miễn nhiệm cũng giống với mẫu quyết định điều động cán bộ thông thường sẽ do bộ phận hành chính, nhân sự soạn thảo và gửi tới cấp trên để ban hành quyết định nên cần có bố cục chặt chẽ, chuyên nghiệp. Các mục cũng như điều lệ phải ghi rõ ràng, định dạng kích thước và phông chữ phù hợp.

Một bản quyết định miễn nhiệm hợp lệ cần có xác nhận của ban giám đốc hay lãnh đạo cấp cao hơn vị trí người bị miễn nhiệm. Những đối tượng thường hay dùng đến mẫu miễn nhiệm là các vị trí được bổ nhiệm hay số đông bỏ phiếu, bầu cử. Như trưởng ban, phó tổng giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch công đoàn,…

Mời bạn đọc tải về mẫu quyết định miễn nhiệm chức vụ TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về quyết định bổ nhiệm nhân sự dùng cho mọi chức vụ

Tải về Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN

Tải về Quyết định 345/QĐ-BTC về việc phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực BCTC

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Mời tải về mẫu Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân