Nổi bật 2 Mời tải về mẫu Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập...

Mời tải về mẫu Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân

249
Mời tải về mẫu Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân

Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân mẫu số 08/MGT-TNCN được ban hành theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. Mời bạn đọc tham khảo và tải về tại đây.

Mời tải về mẫu Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân

Tải về Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân

Ketoan.vn xin cung cấp cho bạn đọc mẫu Văn bản đề nghị giảm thuế TNCN mẫu số 08/MGT-TNCN. Văn bản này được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Mẫu số 08/MGT-TNCN này thay thế cho mẫu số 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Mời bạn đọc tham khảo và tải về TẠI ĐÂY.

Mời tải về mẫu Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn điền Văn bản số 08/MGT-TNCN

Bạn đọc tải về theo mẫu trên và điền theo hướng dẫn sau:

Thông tin cá nhân

[01] Họ và tên: Điền họ và tên đầy đủ theo tờ đăng ký mã số thuế hoặc chứng minh nhân dân.

[02] Mã số thuế: Điền mã số thuế của người nộp thuế. Mã số thuế này được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc Thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

[03] Địa chỉ: Điền địa chỉ hiện tại của người nộp thuế để dễ dàng nhận thông báo từ cơ quan thuế.

[04] Số tài khoản ngân hàng: Điền số tài khoản ngân hàng cùng với tên ngân hàng mở tài khoản. Nếu không có thì bỏ trống mục này.

Nội dung đề nghị giảm thuế

1. Lý do đề nghị giảm thuế: Nêu rõ lý do đề nghị giảm thuế là trường hợp nào trong các trường hợp sau: thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

2. Năm đề nghị được giảm thuế: Ghi rõ năm đề nghị giảm thuế. Năm đề nghị giảm thuế phải tương ứng với năm người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

[05] Tổng số tiền bị thiệt hại: Mức độ thiệt hại được giảm thuế được xác định như sau:

Mức độ thiệt hại được giảm thuế = tổng chi phí thực tế để khắc phụ thiệt hại – Các khoản hỗ trợ từ tổ chức, cá nhân khác (hoặc các khoản bồi thường nhận được từ tổ chức bảo hiểm hoặc từ tổ chức, cá nhân gây ra tai nạn).

[06] Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp trong năm đề nghị giảm thuế: Đây là tổng số thuế mà người nộp thuế phải nộp. Số thuế này gồm tất cả các loại thu nhập chịu thuế TNCN phát sinh trong năm đề nghị giảm thuế.

[07] Tổng số thuế TNCN đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm bị thiệt hại đề nghị giảm thuế: Đây là tổng số thuế TNCN mà người nộp thuế đã nộp hoặc đã khấu trừ trong năm đề nghị giảm thuế.

[08] Tổng số thuế TNCN được hoàn thuế:

– Trường hợp chỉ tiêu [05] lớn hơn (>) hoặc bằng (=) chỉ tiêu [06]: chỉ tiêu [08] bằng chỉ tiêu [07]. Tức là Tổng số thuế TNCN được hoàn thuế bằng với Tổng số thuế TNCN đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm bị thiệt hại đề nghị giảm thuế.

– Trường hợp chỉ tiêu [05] nhỏ hơn (<) chỉ tiêu [06] thì: [08] = [07] – ( [06][05] )

Nếu chỉ tiêu [08] nhỏ hơn 0 thì bỏ trống chỉ tiêu [08].

Các tài liệu gửi kèm

Các tài liệu gửi kèm bao gồm:

  • Các tài liệu chứng minh số thuế đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm đề nghị giảm thuế.
  • Các tài liệu khác.

Xem thêm:

Tải về phiên bản mới nhất 4.4.2 của ứng dụng HTKK

Toàn bộ những điểm mới của Luật Đầu tư sửa đổi vừa ban hành

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản giao nhận tài liệu

Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân theo mức giảm trừ gia cảnh mới

Tải về mẫu công văn đề nghị giảm, ân hạn thuế TNDN phải nộp

­­­