Nổi bật 1 Tải về quyết định bổ nhiệm nhân sự dùng cho mọi chức...

Tải về quyết định bổ nhiệm nhân sự dùng cho mọi chức vụ

444
Tải về quyết định bổ nhiệm nhân sự dùng cho mọi chức vụ

Trong bài viết này, Ketoan.vn xin chia sẻ với các bạn mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự có thể dùng để bổ nhiệm mọi chức vụ trong doanh nghiệp.

Tải về quyết định bổ nhiệm nhân sự dùng cho mọi chức vụ

Trường hợp nào cần đến quyết định bổ nhiệm?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, có rất nhiều trường hợp cần đến quyết định bổ nhiệm như:

  • Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên trở lên. Hội đồng quản trị công ty cổ phần bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác theo Điều lệ công ty. Khoản 2 Điều 56 và khoản 1 Điều 157.
  • Giám đốc/Tổng Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Công ty cổ phần bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc quyền của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị (khoản 2 Điều 64).
  • Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên bổ nhiệm Chủ tịch công ty, kiểm soát viên (khoản 1 Điều 82).

Hướng dẫn soạn Quyết định bổ nhiệm

  • Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quyết định này được soạn ra với mục đích bổ nhiệm chức danh nào?
  • Căn cứ quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Nêu chính xác cơ quan, cá nhân có thẩm quyền bổ nhiệm.
  • Chức danh của người được bổ nhiệm theo quyết định này.
  • Ghi chính xác địa chỉ theo sổ hộ khẩu.
  • Ghi cụ thể số nhà, phố, phường/xã/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.
  • Căn cứ vào chức danh được bổ nhiệm, mỗi chức danh sẽ có quyền và nghĩa vụ khác nhau.
  • Liệt kê đầy đủ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành quyết định này.

Mời bạn đọc tải về mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về Quyết định 635/QĐ-TCT quy định về hóa đơn điện tử

Tải về Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN về việc ban hành mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Tải về Nghị định 68/2020/NĐ-CP về việc tăng trần chi phí lãi vay được trừ lên 30%

Tải về Thông tư 96/2016/TT-BTC về hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miến thuế TNCN

Tải về Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc