Nổi bật 1 Mời tải về mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký...

Mời tải về mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

171

Khi các hộ kinh doanh muốn thay đổi nội dung đăng kí của mình, cần sử dụng đến mẫu sử dụng mẫu thay đổi nội dung này. Vậy tạo mẫu thay đổi này như thế nào? Hãy theo dõi nội dung của bài viết này!

Mời tải về mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Xin mời tải về mẫu thông báo thay đổi nội dung

Bạn đọc tải mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh TẠI ĐÂY!

Hồ sơ, thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Mời tải về mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Khi các hộ kinh doanh muốn thay đổi nội dung đăng ký của mình, HKD sẽ thông báo đến cơ quan mà mình đăng ký doanh nghiệp về nội dung mà mình muốn thay đổi. Và HKD cần tuân thủ trình tự cũng như thủ tục như sau:

  • HKD cần phải gửi thông báo về việc thay đổi các nội dung đăng ký đến cơ quan mà mình đã đăng ký trước đó.
  • Khi cơ quan đăng ký đã tiếp nhận hồ sơ, cơ quan sẽ trao cho HKD giấy biên nhận và cấp thêm giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong khoảng thời gian 3 ngày làm việc.

Nếu như hồ sơ của HKD nộp lên chưa đảm bảo sự hợp lệ. Hoặc trường hợp mà tên của hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký lại không đúng so với quy định. Vậy bên cơ quan đăng ký sẽ gửi lại thông báo rõ ràng về nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung bằng văn bản. Thời gian gửi thông báo sửa đổi trong vòng 3 ngày làm việc. Kể từ ngày mà cơ quan bắt đầu tiếp nhận hồ sơ.

Khi mà HKD đã được cấp chứng nhận đăng ký HKD mới. Nếu như HKD đăng ký thay đổi nội dung của HKD, cần phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký HKD cũ.

Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ qua địa điểm khác

Trong trường hợp mà HKD chuyển qua địa chỉ khác như quận, huyện, thị xã, tỉnh khác. Như vậy, HKD cần phải tiến hành những bước sau:

  • Gửi lại thông báo về vấn đề HKD sẽ chuyển địa chỉ đến phía cơ quan đăng ký kinh doanh. Nơi mà HKD dự định sẽ đặt địa chỉ mới ở đó.
  • HKD cần phải kèm theo thông báo có bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân. Về việc HKD sẽ thay đổi địa chỉ kinh doanh.
  • Trong khoảng thời gian 5 ngày làm việc. Tính kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký HKD. Bên phía cơ quan đăng ký cấp huyện, nơi mà HKD đự định đăng địa chỉ mới. Bên mới sẽ phải thực hiện nhiệm vụ thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh cũ của HKD trước đó đã đăng ký.

Xem thêm: 

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Mời bạn đọc tải về mẫu Biên bản tiêu hủy tài liệu hết giá trị

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản giao nhận tài liệu

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT

Mời bạn đọc tải về file Excel tính thuế TNCN theo mức giảm trừ gia cảnh mới