Nổi bật 2 Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản giao nhận tài liệu

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản giao nhận tài liệu

1535
Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản giao nhận tài liệu

Biên bản giao nhận tài liệu được sử dụng để xác nhận hoạt động chuyển giao giấy tờ, hồ sơ, sổ sách trong các doanh nghiệp gồm bên giao và bên nhận cùng tiến hành và ký nhận. Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản giao nhận tài liệu trong bài viết dưới đây.

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản giao nhận tài liệu

Biên bản giao nhận tài liệu là gì?

Biên bản giao nhận tài liệu là mẫu biên bản thường được sử dụng trong các trường hợp các cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp đã tiến hành bàn giao tài liệu hoặc thực hiện mua hồ sơ cho nhau, biên bản giao nhận tài liệu được đánh giá là một trong những giao dịch thường xuyên diễn ra trong hoạt động giao dịch thương mại hay mua bán hàng hóa. Nhờ vậy mà quá trình trao đổi chứng từ tài liệu được trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

Hiện nay, biên bản giao nhận tài liệu là biểu mẫu giấy tờ được sử dụng rất phổ biến giữa các cá nhân với các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức. Với các giấy tờ quan trọng sau khi được bàn giao. Việc thành lập mẫu biên bản giao nhận tài liệu có sự xác nhận của hai bên là rất cần thiết. Điều này sẽ giúp hai bên bảo vệ các quyền lợi chính đáng của mình. Và tránh xảy ra các mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có.

Cách lập biên bản giao nhận tài liệu

Mẫu biên bản giao nhận tài liệu với thông tin ngắn gọn giới thiệu về thông tin về họ tên, chức vụ, trụ sở của bên giao và bên nhận, nội dung chi tiết về tài liệu được giao thông tin này sẽ được đánh dấu thứ tự nội dung, số lượng, ghi chú…mọi thông tin trong biên bản cần phải được trình bày thật ngắn gọn, khoa học, chính xác, tránh tẩy xóa để trong quá trình xác minh được diễn ra nhanh chóng hơn.

Biên bản bàn giao tài liệu sẽ được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên sẽ giữ một bản. Để làm căn cứ xác minh thông tin các tài liệu, hồ sơ đã bàn giao và để sử dụng chứng thực đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với doanh nghiệp, tổ chức.

Trước khi ký nhận mẫu biên bản bàn giao tài liệu, hai bên cần có trách nhiệm kiểm tra lại các thông tin trong biểu mẫu để đảm bảo các thông tin này đã chính xác, đầy đủ. Việc ký kết mẫu biên bản bàn giao tài liệu cũng giống như các biểu mẫu văn bản khác. Cần có sự đồng ý và tự nguyện của hai bên. Là cơ sở ràng buộc trách nhiệm của các bên với nhau trong quá trình hợp tác.

Mời bạn đọc tải về mẫu Biên bản giao nhận tài liệu TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về mẫu Thư xác nhận ngân hàng phục vụ kiểm toán

Tải về Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN về việc ban hành mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Tải về mẫu Kế hoạch tham gia chứng kiến kiểm kê

Hướng dẫn cách tạo màu nền cho trang văn bản Word

Tải về mẫu file Excel tính tiền hoàn ứng công tác phí