Mời bạn đọc tải về file Excel tính thuế TNCN theo mức giảm trừ gia cảnh mới

Đăng bởi Nguyễn Tiến Huy - 16/06/2020
ketoan.vn
158 Lượt đọc

Trong bài viết này, Ketoan.vn xin chia sẻ với các bạn file Excel tính thuế TNCN theo quy định mới nhất tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 về việc tăng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN.

Sau khi Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh có hiệu lực thì nhiều người sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Với việc tăng mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế từ 09 triệu đồng lên 11 triệu đồng/tháng và từ 3.6 triệu đồng lên 4.4 triệu đồng đối với người phụ thuộc thì dữ liệu tính thuế thu nhập cá nhân sẽ có sự thay đổi.

Ví dụ anh Tùng có thu nhập từ tiền lương là 30 triệu đồng/tháng. Lương anh Tùng nhận đã được công ty trích đóng các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc với mức là 10.5%. Anh Tùng có 02 người phụ thuộc, trong tháng chị A không có khoản đóng góp từ thiện nào.

Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng được tính như sau:

– Thu nhập chịu thuế của anh Tùng là 30 triệu đồng.

– Anh Tùng được giảm trừ 02 khoản sau:

  • Giảm trừ gia cảnh cho chính bản thân là 11 triệu đồng.
  • Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc là 8,8 triệu đồng.

Tổng cộng các khoản được giảm trừ là: 19,8 triệu đồng. Số thu nhập tính thuế của chị A là: 30 triệu đồng – 19.8 triệu đồng = 10,2 triệu đồng.

Với khoản thu nhập tính thuế là 10,2 triệu đồng thì anh Tùng sẽ phải chịu 3 mức thuế suất là 5%, 10% và 15% như sau:

  • 5 triệu đồng thuộc bậc 1 chịu mức thuế suất 5%. Thuế TNCN bậc 1 = 5 triệu x 5% = 250.000
  • 5 triệu đồng thuộc bậc 2 chịu mức thuế suất 10%. Thuế TNCN bậc 2 = 5 triệu x 10% = 500.000
  • 0,2 triệu đồng thuộc bậc 3 chịu mức thuế suất 15%. Thuế TNCN bậc 3 = 0,2 triệu x 15% = 30.000
  • Tổng thuế TNCN của anh Tùng = 250.000 + 500.000 + 30.000 = 780.000

Mời bạn đọc tải về file Excel tính thuế TNCN theo mức giảm trừ gia cảnh mới TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Những nguyên tắc mà kế toán thuế cần lưu ý khi thanh tra thuế

Tổng hợp các công văn thuế được ban hành trong tháng 5/2020

Điều kiện làm bản cam kết để không bị khấu trừ thuế TNCN

Tải về miễn phí mẫu công văn giải trình với Cơ quan Thuế

Tải về mẫu công văn đề nghị giảm, ân hạn thuế TNDN phải nộp

 

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *