Mẫu hóa đơn Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT

787
Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT

Biên bản hủy hóa đơn được sử dụng khi đơn vị có hóa đơn sai hoặc in thừa cần tiêu hủy. Trong bài viết này, Ketoan.vn xin chia sẻ với các bạn mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT chuẩn theo quy định.

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT

1. Khi nào doanh nghiệp phải hủy hóa đơn?

Theo khoản 2 Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC, có 03 trường hợp hủy hóa đơn bao gồm:

  • Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa (hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn);
  • Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn.

Thời hạn hủy hóa đơn trong trường hợp này chậm nhất là ba mươi 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Thông tư này cũng quy định, các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua có sai sót thì lập biên bản thu hồi hoặc biên bản điều chỉnh sai sót chứ không lập biên bản hủy hóa đơn.

2. Thủ tục hủy hóa đơn

Đối với hóa đơn của tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) hay hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thủ tục hủy hóa đơn được tiến hành qua các bước sau:

  • Bước 1: Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.
  • Bước 2: Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn.
  • Bước 3: Ký biên bản hủy hóa đơn.

Hồ sơ hủy hóa đơn gồm các giấy tờ sau:

  • Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
  • Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy
  • Biên bản hủy hóa đơn
  • Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Mời bạn đọc tải về biên bản hủy hóa đơn TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về mẫu tờ trình hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn bán lẻ

Cách đơn giản để nhận biết các loại hóa đơn điện tử

Những quy định về hóa đơn năm 2020 có thể bạn chưa biết

Những điểm nổi bật cần lưu ý khi sử dụng hóa đơn trực tiếp

Hướng dẫn cách viết hóa đơn bán hàng chuẩn theo quy định