Kinh nghiệm Giá hàng mua trong nước và giá hàng nhập khẩu được tính...

Giá hàng mua trong nước và giá hàng nhập khẩu được tính như thế nào?

236

Nhiều doanh nghiệp, không chỉ nhập các mặt hàng ở trong nước. Bên cạnh đó, có rất nhiều doanh nghiệp cùng lúc nhập khẩu từ nước ngoài về. Và chắc chắn cả hai mặt hàng này đều không được tính giá hàng hóa giống nhau. Vậy tính giá hàng mua trong nước và giá hàng nhập khẩu như thế nào?

Hướng dẫn cách tính giá hàng mua trong nước

Khi doanh nghiệp mua hàng ở trong nước, kế toán viên sẽ tính giá hàng dựa trên công thức như sau:

Giá nhập kho = Giá ghi ở trên hóa đơn + Những loại thuế, phí không được hoàn lại – Các khoản được giảm giá + Chi phí phát sinh thêm trong quá trình mua hàng.

Cụ thể trong đó:

Giá được ghi trên hóa đơn

Giá hàng mua trong nước và giá hàng nhập khẩu được tính như thế nào?

 • Giá được ghi trên hóa đơn: Là mức giá khi doanh nghiệp mua vào mặt hàng đó, được ghi rõ ràng ở trên hóa đơn bán hàng. Hay còn được ghi ở trên hóa đơn Giá trị gia tăng mà khi mua hàng, doanh nghiệp được nhận. Mỗi doanh nghiệp đều sẽ có những phương pháp tính thuế giá trị gia tăng khác nhau. Tùy vào từng phương pháp tính thuế của doanh nghiệp mà giá trên hóa đơn giá trị gia tăng sẽ được xác định như sau:

+ Những doanh nghiệp mà xác định thuế giá trị gia tăng dựa trên phương pháp khấu trừ. Mức giá mua hàng được ghi ở trên hóa đơn khi thanh toán là chưa bao gồm có thuế giá trị gia tăng. Mức giá này sẽ được ghi ở phần tổng cộng tiền hàng.

+ Còn đối với những doanh nghiệp tính thúe giá trị gia tăng dựa trên phương pháp trực tiếp. Mức giá được ghi ở trên hóa đơn mua hàng đã bao gồm có cả thuế giá trị gia tăng. Phần này được ghi ở dòng tổng tiền thanh toán mua hàng.

Những loại thuế không được hoàn lại

Đối với những loại thuế không được hoàn lại, bao gồm:

 • Thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Và khi doanh nghiệp đi mua hàng. Mức giá ở trên hóa đơn đã được cộng thêm cả những loại thuế đó.
 • Lệ phí trước bạ và phí đăng kí. Nhưng những loại phí này chỉ áp dụng đối với mặt hàng là các loại xe cơ giới.

Một số những khoản giảm giá

 • Chiết khấu thương mại: Nếu như doanh nghiệp mua một mặt hàng nào đó với số lượng lớn. Bên người bán sẽ giảm giá cho người mua.
 • Giảm giá hàng mua: Phần giá nếu như bên mua được bên bán giảm giá

Các khoản phát sinh khi mua hàng

 • Chi phí vận chuyển hàng hóa và bốc dỡ hàng hóa. Nếu như mua hàng hóa cho doanh nghiệp, bên phía doanh nghiệp sẽ là người chịu các loại chi phí này.
 • Chi phí mua hàng. Đây là khoản chi phí để phục vụ cho việc nhân viên mua hàng hoặc công tác phí
 • Chi phí hao hụt hàng hóa tự nhiên. Chi phí này thường sẽ được áp dụng đối với những loại hàng hóa bị hao hụt nếu như để lâu ngày
 • Chi phí lưu kho nếu như mặt hàng nhiều và phải lưu trong kho
 • Chi phí lắp đặt và chạy thử đối với những hàng hóa cần phải chạy thử và lắp đặt.

Hướng dẫn tính giá hàng nhập khẩu

Giá hàng mua trong nước và giá hàng nhập khẩu được tính như thế nào?

Dựa trên công thức sau để tính giá hàng nhập khẩu

Giá nhập kho = Giá ghi trên hóa đơn + Các loại thuế và phí không được hoàn lại – Các khoản giảm giá + Các chi phí phát sinh mua hàng

Cụ thể trong đó

Giá ghi trên hóa đơn cũng được quy định giống như khi nhập khẩu hàng hóa trong nước

Các loại thuế không được hoàn lại

 • Thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng đối với trường hợp hàng mua về thuộc mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Thuế bảo vệ môi trường được áp dụng trong trường hợp hàng mua về là loại hàng phải chịu thuế bảo vệ môi trường
 • Thuế nhập khẩu khi mặt hàng được nhập khẩu từ nước khác vào
 • Lệ phí trước bạ và phí đăng kí đối với những mặt hàng là xe cơ giới

Các khoản giảm giá và những khoản chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng cũng được quy định như ở phần nhập hàng hóa trong nước.

Như vậy, khi nhập hàng trong nước hay nước ngoài, kế toán viên có thể dựa vào hai cách này để có thể tính giá nhập khẩu vào kho của doanh nghiệp.

Xem thêm: 

Những thông tin cần biết khi gửi hàng hóa tại kho ngoại quan

Mua bán hàng hóa nhất định phải trang bị những nghiệp vụ này!

Các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 5%

Doanh nghiệp được hưởng chế độ ưu tiên khi Xuất nhập khẩu hàng hóa?

Các mức phạt tiền khi vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn