Kinh nghiệm Doanh nghiệp được hưởng chế độ ưu tiên khi Xuất nhập khẩu...

Doanh nghiệp được hưởng chế độ ưu tiên khi Xuất nhập khẩu hàng hóa?

555
dịch vụ xuất nhập khẩu

Mô hình xuất nhập khẩu hàng hóa được nhiều doanh nghiệp ưa chuộng hiện nay. Và trong quá trình thực hiện việc làm thủ tục xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có thể được hưởng một số chế độ ưu tiên. Tuy nhiên, chỉ có những doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện mới được nhận các chế độ ưu tiên này. Căn cứ trong Điều từ 5 – 11 của Thông tư 72/2015/TT-BTC và Điều 9 , 10, 11, 12 và 14 của Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 2659/QĐ-TCHQ.

Xuất nhập khẩu hàng hóa: Doanh nghiệp được hưởng chế độ ưu tiên nào?

Được ưu tiên kiểm tra hàng hóa khi xuất nhập khẩu

Thông thường, trong quá trình nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp sẽ phải kiểm tra kỹ lưỡng ở bước này. Tuy nhiên, khi mà doanh nghiệp nằm trong diện được miễn trong quá trình làm thủ tục hải quan. Sẽ không cần phải xuất trình các giấy tờ, chứng từ liên quan đến hồ sơ hải quan. Và hơn nữa, doanh nghiệp sẽ được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Ngoại trừ những trường hợp doanh nghiệp bị nghi ngờ vì có những dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hoặc bên hải quan kiểm tra đột xuất để xem độ tuân thủ của doanh nghiệp.

Thông qua bằng giấy khai chưa hoàn chỉnh

Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa. Những doanh nghiệp được ưu tiên sẽ được làm thủ tục hải quan bằng tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh. Làm trên hệ thống xử lý dữ liệu hải quan của cơ quan hải quan.

Đối với những trường hợp doanh nghiệp không thể làm tờ khai hai quan ở trên hệ thống bởi vì hệ thống bị lỗi hoặc gặp phải những lý do khác. Doanh nghiệp có thể sử dụng Tờ khai mẫu 01/DNUT ban hành kèm theo Thông tư 72/2015/TT-BTC. Sau 30 ngày kể từ ngày đã đăng ký thành công tờ khai hải quan. Doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp toàn bộ hồ sơ đăng ký cho Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp mở tờ khai.

Được ưu tiên thứ tự là hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa

 • Trong trường hợp doanh nghiệp bị bên phía hải quan kiểm tra đột xuất để đảm bảo độ trung thực khai báo. Doanh nghiệp sẽ được ưu tiên kiểm tra hàng hóa thông qua máy soi
 • Nếu như doanh nghiệp gặp phải các vấn đề vướng mắc ở trong khâu thông quan. Kể từ thời điểm phát sinh các vấn đề vướng mắc. Bên Chi cụ Hải quan sẽ trả lời các vấn đề vướng mắc này trong vòng 8 giờ làm việc.
 • Trong các khâu giám sát hải quan. Doanh nghiệp sẽ được ưu tiên thứ tự và được giám sát trước.
 • Nếu như bên doanh nghiệp có nhu cầu xem hàng hóa hoặc lấy mẫu trước. Doanh nghiệp cũng sẽ được bên hải quan ưu tiên thứ tự xem hàng và lấy mẫu.
 • Khi đến cảng, sẽ được cơ quan bên cảng ưu tiên về việc xếp, dỡ và tháo hàng hóa trước.

Thực hiện kiểm tra chuyên ngành

Xuất nhập khẩu hàng hóa: Doanh nghiệp được hưởng chế độ ưu tiên nào?

 • Trong quá trình xuất nhập khẩu, nếu doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm tra chuyên ngành. Bên cơ quan Hải quan sẽ chấp nhận thông báo hàng hóa đã đáp ứng được đủ các yêu cầu. Và bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm lưu trữ lại những thông báo trong quá trình kiểm tra chuyên ngành này.
 • Trong quá trình chờ đợi cơ quan Hải quan kiểm tra chuyên ngành. Doanh nghiệp sẽ được bên Hải quan đưa hàng hóa về kho để xếp trước.
 • Đối với trường hợp doanh nghiệp bắt buộc bị lấy mẫu kiểm tra. Cũng sẽ được bên hải quan ưu tiên để lấy mẫu trước.

Các thủ tục về thuế sẽ được ưu tiên hàng đầu

 • Đối với thủ tục hoàn thuế của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ được ưu tiên hoàn thuế trước và thực hiện kiểm tra sau
 • Bắt đầu kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ được nộp Báo cáo quyết toán của các mặt hàng gia công, nhập sản xuất, xuất khẩu trong vòng 90 ngày.
 • Khi thực hiện các thủ tục về thuế xuất nhập khẩu sẽ được ưu tiên về thứ tự thực hiện.

Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ sẽ được ưu tiên

Trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện xuất nhập khẩu tại chỗ.  Ví dụ như các linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu để phục vụ cho sản xuất của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ được bên hải quan ưu tiên nhập khẩu hàng hóa trước và thực hiện khai báo hải quan sau.

Ưu tiên kiểm tra sau thông quan khi xuất nhập khẩu

Doanh nghiệp sẽ đượ cơ quan Hải quan ưu tiên về thứ tự kiểm tra hàng hóa sau thông quan. Trừ những trường hợp doanh nghiệp vi phạm pháp luật.

Xem thêm:

Xử lý Hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp bỏ trốn như thế nào?

Cách đơn giản để phân biệt tiền lương Gross và tiền lương Net

Cách giải quyết các tình huống Thuế thường gặp trong doanh nghiệp