Kinh nghiệm Mua bán hàng hóa nhất định phải trang bị những nghiệp vụ...

Mua bán hàng hóa nhất định phải trang bị những nghiệp vụ này!

417

Mua bán hàng hóa, một công việc tưởng dễ nhưng thực ra không phải như vậy. Khi mua bán hàng hóa, kế toán viên nhất định phải trang bị cho mình những nghiệp vụ này!

Mua bán hàng hóa nhất định phải trang bị những nghiệp vụ này!

Nghiệp vụ mua bán hàng hóa theo đơn hàng

Mô tả nghiệp vụ mua bán hàng hóa

Trường hợp mà doanh nghiệp có nghiệp vụ mua bán hàng hóa theo đơn hàng. Quá trình mua bán này sẽ phát sinh những hoạt động như sau:

 • Có căn cứ mua hàng đã được phê duyệt, kế toán viên sẽ dựa vào căn cứ này. Kế toán viên sẽ yêu cầu bên bán hàng báo giá hàng hóa định mua
 • Dựa và tất cả các mức giá đã được báo. Kế toán viên sẽ lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa phù hợp
 • Kế toán viên sẽ thẩm định lại nhà cung cấp 1 lần nữa. Sau đó gửi kết quả thẩm định để Giám đốc phê duyệt
 • Kế toán viên sẽ lập đơn hàng và tiến hành gửi đơn hàng đến nhà cung cấp mà mình đã lựa chọn trước đó.
 • Dựa vào đơn hàng đã nhận được từ phía khách hàng. Phía bên nhà cung cấp sẽ chuẩn bị đơn hàng và giao hàng
 • Nhận hàng và kế toán viên sẽ làm thủ tục nhập kho và một số giấy tờ liên quan.

Định khoản khi mua hàng để phục vụ kinh doanh, thương mại, dịch vụ

Khi mua hàng phục vụ kinh doanh, thương mại hay dịch vụ. Kế toán viên sẽ dựa vào những tài khoản như sau:

 • Nợ các TK 152, 156, 611… – giá mua hàng hóa khi chưa được tính thêm thuế giá trị gia tăng
 • Nợ TK 133 – Toàn bộ số thuế giá trị gia tăng đã được khấu trừ
 • Có TK 111, 112, 311.. – tổng toàn bộ mức giá mà doanh nghiệp thanh toán

Định khoản khi mua hàng đưa vào sử dụng luôn

Khi mua hàng, kế toán không nhập kho nữa mà đem vào sử dụng luôn. Kế toán sẽ sử dụng những tài khoản như sau:

 • Nợ TK 621, 623, 641, 642… – Giá mua hàng khi chưa tính thêm thuế GTGT
 • Nợ TK 133 – Toàn bộ số thuế giá trị gia tăng đã được khấu trừ
 • Có TK 111, 112, 311.. – tổng toàn bộ mức giá mà doanh nghiệp thanh toán

Nghiệp vụ mua hàng dựa vào lệnh sản xuất

Mua bán hàng hóa nhất định phải trang bị những nghiệp vụ này!

Định khoản mua hàng theo lệnh sản xuất

Khi doanh nghiệp mua hàng, không thông qua nhập kho mà đem vào để phục vụ cho hoạt động sản xuất luôn. Kế toán viên sẽ sử dụng những tài khoản như sau:

 • Nợ TK 621, 623, 6272.. – Giá mua hàng khi chưa tính thêm thuế GTGT
 • Nợ TK 133 – Toàn bộ số thuế giá trị gia tăng đã được khấu trừ
 • Có TK 111, 112, 311.. – tổng toàn bộ mức giá mà doanh nghiệp thanh toán

Mô tả chi tiết nghiệp vụ mua bán hàng hóa theo lệnh

Khi doanh nghiệp phải mua hàng theo lệnh sản xuất. Trong quá trình mua hàng hóa, sẽ phát sinh ra một số những hoạt động, cụ thể như sau:

 • Có căn cứ vào lệnh sản xuất đã được phê duyệt. Kế toán viên sẽ yêu cầu bên bán hàng báo giá hàng hóa định mua
 • Dựa và tất cả các mức giá đã được báo. Kế toán viên sẽ lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa phù hợp với lệnh sản xuất
 • Kế toán viên sẽ thẩm định lại nhà cung cấp 1 lần nữa. Sau đó gửi kết quả thẩm định để Giám đốc phê duyệt
 • Kế toán viên sẽ lập đơn hàng và tiến hành gửi đơn hàng đến nhà cung cấp mà mình đã lựa chọn trước đó.
 • Dựa vào đơn hàng đã nhận được từ phía khách hàng. Phía bên nhà cung cấp sẽ chuẩn bị đơn hàng và giao hàng
 • Nhận hàng và kế toán viên sẽ làm thủ tục nhập kho và một số giấy tờ liên quan.

Nghiệp vụ mua hàng trong nước và thông qua nhập kho

Mô tả chi tiết nghiệp vụ mua bán hàng hóa

Khi doanh nghiệp phát sinh nghiệp vụ mua bán hàng hóa để nhập kho. Trong quá trình phát sinh, sẽ có những hoạt động như sau:

 • Khi hàng hóa đã được vận chuyển đến kho hàng. Nhân viên kho sẽ giao toàn bộ hóa đơn chứng từ cho kế toán viên và yêu cầu kế toán viên viết phiếu nhập kho hàng.
 • Chuyển phiếu nhập kho đến Kế toán trưởng để ký duyệt
 • Thủ kho kiểm tra toàn bộ hàng hóa và ký vào phiếu nhập kho
 • Thủ kho ghi vào trong sổ kho. Kế toán viên sẽ ghi vào trong sổ kế toán
 • Hạch toán thuế và kê khai hóa đơn đầu vào.

Định khoản hàng hóa

 • Nợ các TK 152, 156, 611… – giá mua hàng hóa khi chưa được tính thêm thuế GTGT
 • Nợ TK 133 – Toàn bộ số thuế GTGT đã khấu trừ
 • Có TK 111, 112, 311.. – tổng toàn bộ giá tiền mà doanh nghiệp thanh toán

Xem thêm:

Ghi hai sổ kế toán mang lại tác hại gì cho doanh nghiệp?

Chi tiền trang phục có được khấu trừ khi tính thuế?

Lùi thời hạn nộp thuế, thuê đất 5 tháng theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP