Tags Thông tư 200

Tải về Nghị định 150/2020/NĐ-CP về cổ phần hóa doanh nghiệp

Nghị định 150/2020/NĐ-CP quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Mời các bạn tìm hiểu và...

Tải về mẫu phiếu chi (file Excel) theo Thông tư 200...

Phiếu chi là căn cứ xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ...

Hạch toán tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh...

Bài viết sẽ nêu ra các nguyên tắc kế toán và hướng dẫn các bạn định khoản các nghiệp vụ cơ bản liên quan...

Hạch toán tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật...

Bài viết sẽ nêu ra các nguyên tắc kế toán và hướng dẫn các bạn định khoản các nghiệp vụ cơ bản liên quan...

Mời tải về mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm/công việc hoàn...

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành là một trong những tài liệu dùng để tính lương cho người lao động....

Tải miễn phí mẫu Thẻ quầy hàng theo Thông tư 200

Thẻ quầy hàng là tài liệu để theo dõi số lượng cũng như giá trị hàng hóa bán tại quầy. Thẻ quầy hàng được...

Hạch toán tài khoản 466 – Nguồn kinh phí đã hình...

Bài viết sẽ nêu ra các nguyên tắc kế toán và hướng dẫn các bạn định khoản các nghiệp vụ cơ bản liên quan...
Mời tải về mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Mời tải về mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối...

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ là tài liệu theo dõi số lượng vật tư tồn cuối kỳ của doanh nghiệp. Mời...

Hạch toán tài khoản 631 – Giá thành sản xuất theo...

Bài viết sẽ nêu ra các nguyên tắc kế toán và hướng dẫn các bạn định khoản các nghiệp vụ cơ bản liên quan...

Tải về mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài mới nhất

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài dùng cho các công việc không lập được hợp đồng. Bảng thanh toán này được ban hành kèm...

Hạch toán tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây...

Bài viết sẽ nêu ra các nguyên tắc kế toán và hướng dẫn các bạn định khoản các nghiệp vụ cơ bản liên quan...

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 461 – Nguồn kinh phí...

Tài khoản 461 phản ánh tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán số kinh phí sự nghiệp và kinh phí dự án...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Copyright © Nơi kế toán kết nối & sẻ chia