Quy định Luật Kế Toán Tải về Nghị định 150/2020/NĐ-CP về cổ phần hóa doanh nghiệp

Tải về Nghị định 150/2020/NĐ-CP về cổ phần hóa doanh nghiệp

257

Nghị định 150/2020/NĐ-CP quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Mời các bạn tìm hiểu và tải về nghị định này trong bài viết dưới đây.

Consultation of businessman and male lawyer or judge counselor having team meeting Premium Photo

1. Hình thức chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập

 • Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại đơn vị sự nghiệp công lập, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
 • Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc vừa kết hợp bán một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

2. Chính sách đối với NLĐ tại đơn vị sự nghiệp chuyển đổi thành CTCP

 • Được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước với giá bán bằng 60% giá trị 01 cổ phần tính theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần) (Hiện hành, Quyết định 22/2015/QĐ-TTg không quy định cụ thể mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần).
 • Người làm việc theo HĐLĐ thuộc đơn vị sự nghiệp chuyển đổi cần sử dụng và có cam kết làm việc lâu dài cho CTCP với thời hạn ít nhất là 03 năm kể từ ngày DN đăng ký lần đầu sẽ được mua thêm cổ phần theo quy định;
 • NLĐ có nhu cầu mua thêm cổ phần ngoài số cổ phần được mua theo quy định nêu trên sẽ thực hiện đăng ký mua đấu giá;
 • Được chia số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng; Quỹ phúc lợi; Quỹ bổ sung thu nhập theo quy định tại Điều 14 Nghị định 150/2020.
 • Tiếp tục tham gia và hưởng quyền lợi về BHXH; BHYT và các chế độ khác khi chuyển sang CTCP.
 • Hưởng chế độ hưu trí và các quyền lợi theo chế độ hiện hành nếu đã có đủ điều kiện tại thời điểm công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị sự nghiệp công lập sau khi chuyển thành công ty cổ phần

 • Sau khi chuyển thành công ty cổ phần; đơn vị hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý; sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất; kinh doanh tại doanh nghiệp; các Luật chuyên ngành và các quy định của pháp luật hiện hành.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập sau khi chuyển thành công ty cổ phần có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện việc cung cấp các loại dịch vụ sự nghiệp công trong thời gian tối thiểu 05 năm kể từ thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi có trách nhiệm sắp xếp; sử dụng tối đa người quản lý và người lao động của đơn vị sự nghiệp công lập tại thời điểm quyết định chuyển đổi và giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc, thôi việc theo quy định của pháp luật.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lý những vấn đề về tài chính để xác định giá trị phần vốn nhà nước của đơn vị tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.
 • Tài sản thừa hoặc thiếu phát hiện sau khi đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần so với giá trị đơn vị sự nghiệp công lập đã công bố.

Các bạn có thể tải về Nghị định 150/2020/NĐ-CP TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa

Tải về Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế xuất nhập khẩu

Tải về Nghị định 114/2020/NĐ-CP giảm 30% thuế TNDN của năm 2020

Tải về Nghị định 222/2013/NĐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền mặt

Mời bạn đọc tải về Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu