Phần mềm khác Excel Tải về mẫu phiếu chi (file Excel) theo Thông tư 200 và...

Tải về mẫu phiếu chi (file Excel) theo Thông tư 200 và Thông tư 133

29759

Phiếu chi là căn cứ xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. Đây là một trong những mẫu phiếu được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc thường ngày của nhân viên kế toán. Trong bài viết này, Ketoan.vn xin chia sẻ với bạn đọc mẫu phiếu chi được ban hành kèm theo Thông tư 200 và Thông tư 133 nhằm hỗ trợ các bạn kế toán lập phiếu chi một cách nhanh chóng nhé.

1. Phiếu chi là gì?

Phiếu chi là phiếu ghi nhận việc chi tiền để sử dụng cho mục đích nào đó của doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức.

2. Phiếu chi dùng để làm gì?

Trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, đơn vị. Khi phải chi tiền ra, cần sử dụng phiếu chi để xác định các khoản tiền mặt hay ngoại tệ được xuất quỹ thực tế, làm chứng từ để thủ quỹ xuất tiền, ghi sổ quỹ và kế toán thì tiến hành ghi sổ kế toán.

3. Những nội dung cần có trong phiếu chi

 • Đơn vị/ địa chỉ
 • Tên Phiếu chi
 • Ngày tháng năm lập phiếu
 • Họ tên người nhận tiền
 • Địa chỉ
 • Lý do chi
 • Số tiền viết bằng số, bằng chữ
 • Chữ ký của Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ quỹ, Người lập phiếu, Người nhận tiền
 • Tỷ giá ngoại tệ, số tiền quy đổi

4. Hướng dẫn cách ghi phiếu chi

 • Mục Đơn vị, Địa chỉ tại góc trên cùng bên trái của phiếu thu: ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị lập phiếu chi.
 • Mục Quyển, Số, Nợ, tại góc trên cùng bên phải của phiếu chi: ghi rõ số quyển và số của từng phiếu chi cũng như định khoản Nợ Có của nghiệp vụ chi tiền.
 • Ngay dưới tên phiếu chi, ghi chính xác ngày tháng năm lập phiếu chi.
 • Mục Họ và tên người nhận tiền: ghi rõ và chính xác họ tên người nhận tiền.
 • Mục Địa chỉ: ghi rõ và chính xác địa chỉ người nhận tiền.
 • Mục Lý do chi tiền: ghi rõ và chính xác lý do chi tiền.
 • Mục Số tiền: ghi đúng số tiền chi bằng con số.
 • Mục Bằng chữ: ghi đúng số tiền chi bằng chữ.
 • Mục Kèm theo: ghi số chứng từ gốc kèm theo.

Phiếu chi tiền thường được lập thành 3 liên có đủ chữ ký trên từng liên của người lập phiếu, Kế toán trưởng và Giám đốc thì Thủ quỹ mới được chi tiền. Sau khi nhận đủ số tiền ghi trong phiếu, người nhận phải ký, ghi rõ họ tên và số tiền bằng chữ đã nhận bên dưới.

Về quy định lưu phiếu, liên 1 sẽ được lưu ở nơi lập phiếu, liên 2 cho thủ quỹ ghi sổ và chuyển cho kế toán kèm với chứng từ gốc để vào sổ kế toán, liên 3 do người nhận tiền giữ.

Mời bạn đọc tải về mẫu phiếu chi trên Excel TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi #REF! trong Microsoft Excel

Cách tạo mục lục cho Sheet trong Excel: Nhanh chóng, đơn giản

Danh sách các phím tắt chèn thêm dòng trong Excel

Mẹo khắc phục nhanh lỗi không lưu được file Excel

Cách khắc phục lỗi #NAME? trong Microsoft Excel