Mẫu chứng từ bán hàng Tải miễn phí mẫu Thẻ quầy hàng theo Thông tư 200

Tải miễn phí mẫu Thẻ quầy hàng theo Thông tư 200

857

Thẻ quầy hàng là tài liệu để theo dõi số lượng cũng như giá trị hàng hóa bán tại quầy. Thẻ quầy hàng được ban hành kèm theo Thông tư 200. Mời bạn đọc tham khảo và tải về tại bài viết dưới đây.

Tải về miễn phí mẫu Thẻ quầy hàng theo Thông tư 200

Thẻ quầy hàng là gì?

Thẻ quầy hàng là một tài liệu quan trọng trong việc quản lý quá trình bán hàng tại quầy. Đây là chứng từ, tài liệu dùng để theo dõi số lượng và giá trị hàng hóa bán và nhận tại quầy hàng. Tài liệu này giúp cho chủ quầy nắm bắt được tình hình nhập, xuất, tồn tại quầy. Đây là căn cứ để lập bảng kê bán hàng. Đến cuối tháng, tiến hành cộng thẻ quầy hàng để lập báo cáo bán hàng.

Thẻ này do người bán hàng ghi hằng ngày và giữ. Người bán hàng muốn sử dụng thẻ này phải đăng ký với kế toán.

Lưu ý: một thẻ quầy hàng chỉ theo dõi một mặt hàng. Không được ghi nhiều mặt hàng khác nhau trong cùng một thẻ (khác nhau về quy cách, phẩm chất…).

Tải về

Ketoan.vn chia sẻ với bạn đọc mẫu Thẻ quầy hàng được ban hành theo Thông tư 200 của Bộ Tài Chính. Thẻ này có mẫu số 02 – BH và có hình thức như ảnh sau:

Tải về miễn phí mẫu Thẻ quầy hàng theo Thông tư 200

Để tham khảo chi tiết, mời bạn đọc tải về tại đây:

FILE WORD

FILE EXCEL

Hướng dẫn ghi Thẻ quầy hàng

Phần thông tin

– Dòng “Đơn vị”, “Địa chỉ”: điền tên đơn vị và địa chỉ cơ quan. Có thể đóng dấu cơ quan vào đây.

– Dòng “Ngày lập thẻ”, “Tờ số”: điền ngày lập thẻ quầy hàng và số thứ tự của tờ.

– Dòng “Tên hàng”: điền tên hàng cần theo dõi trên Thẻ này.

– Dòng “Quy cách”: điền quy cách của mặt hàng cần theo dõi trên Thẻ.

– Dòng “Đơn vị tính”, “Đơn giá”: điền đơn vị tính và đơn giá của mặt hàng cần theo dõi trên Thẻ.

Phần bảng

– Cột A: điền ngày tháng bán hàng.

– Cột B: điền tên người bán hàng trong ngày hoặc trong ca.

– Cột 1: điền số lượng hàng hóa tồn đầu kỳ hoặc tồn đầu ngày, đầu ca.

– Cột 2: điền số lượng hàng hóa nhập từ kho vào quầy hàng trong ngày hoặc trong ca.

– Cột 3: điền số lượng hàng hóa nhập từ những nguồn khác (không qua kho) vào quầy trong ngày hoặc trong ca.

– Cột 4: điền số lượng hàng hóa có trong ngày. Tức cộng tồn đầu ngày (ca) và nhập trong ngày (ca). Như vậy, Cột 4 = Cột 1 + Cột 2 + Cột 3.

– Cột 5: điền số lượng hàng xuất bán trong ngày hoặc trong ca.

– Cột 6: điền thành tiền của lượng hàng xuất bán trong ngày hoặc trong ca.

– Cột 7: điền số lượng hàng xuất ra khỏi quầy không để bán mà dùng cho mục đích khác trong ngày hoặc trong ca.

– Cột 8: điền thành tiền của lượng hàng xuất ra khỏi quầy không để bán mà dùng cho mục đích khác trong ngày hoặc trong ca.

– Cột 9: điền số lượng hàng tốn cuối ngày hoặc cuối ca tại quầy hàng.

Thẻ quầy hàng cần có chữ ký của người lập thẻ.

Trên đây là mẫu thẻ quầy hàng và hướng dẫn lập. Mời bạn đọc tham khảo và tải về sử dụng. Hy vọng bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Tải về Thông tư 166/2013/TT-BTC: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Tải về Nghị định 41/2018/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời dịch bệnh Covid-19