Mẫu chứng từ hàng tồn kho Mời tải về mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Mời tải về mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

941
Mời tải về mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ là tài liệu theo dõi số lượng vật tư tồn cuối kỳ của doanh nghiệp. Mời bạn đọc tải về mẫu Phiếu này tại bài viết dưới đây.

Mời tải về mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ là gì?

Phiếu báo này là mẫu phiếu báo số lượng vật tư cuối kỳ của doanh nghiệp. Phiếu này nêu rõ các thông tin của vật tư như: tên, nhãn hiệu, số lượng còn lại, lý do số vật tư còn lại trong cuối kỳ.

Mục đích của Phiếu báo:

  • Đây là tài liệu theo dõi số lượng vật tư của doanh nghiệp.
  • Đây là căn cứ để đơn vị tính giá thành sản phẩm.
  • Đây là căn cứ để doanh nghiệp kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư.

Tải về

Mời tải về mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mới nhất
Mẫu số 04 – VT ban hành theo Thông tư 200

Mẫu phiếu này có mẫu số 04 – VT được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Mời bạn đọc tham khảo và tải về mẫu Phiếu này tại đây:

FILE WORD

FILE EXCEL

Hướng dẫn điền phiếu

– Dòng “Đơn vị”, “Bộ phận”: điền tên đơn vị và bộ phận sử dụng Phiếu báo này. Có thể đóng dấu của đơn vị.

– Dòng “Ngày… tháng… năm”: điền thời điểm lập phiếu.

– Dòng “Bộ phận sử dụng”: điền tên bộ phận sử dụng vật tư.

– Cột A: điền số thứ tự của vật tư đang theo dõi.

– Cột B: điền tên, nhãn hiệu , phẩm chất, quy cách của vật tư.

– Cột C: điền mã số của vật tư.

– Cột D: điền đơn vị tính gắn với mỗi loại vật tư tương ứng.

– Cột 1: điền số lượng còn lại cuối kỳ của vật tư. Số lượng vật tư còn lại cuối kỳ được xử lý theo hai trường hợp sau:

+ Trường hợp vật tư không cần sử dụng nữa thì lập Phiếu nhập kho (Mẫu số 02 – VT) và nộp lại kho.

+ Trường hợp vật tư còn tiếp tục sử dụng thì bộ phận sử dụng có trách nhiệm lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ thành 2 bản. Trong đó:

  • Một bản giao cho phòng vật tư (nếu có).
  • Một bản giao cho phòng kế toán.

– Phiếu báo này phải có chữ ký và họ tên của phụ trách bộ phận sử dụng.

Trên đây là mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04 – VT. Mẫu này được ban hành theo Thông tư 200 của Bộ Tài Chính. Mời bạn đọc tham khảo và tải về. Hy vọng bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời dịch bệnh Covid-19

Tải về Nghị định 41/2018/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Tải về ngay mẫu báo cáo số liệu người lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid – 19