Tags Mức lương tối thiểu vùng

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn đăng ký thang...

Bất cứ doanh nghiệp nào, trước khi vào hoạt động đều cần phải có thang bảng lương và cần đăng ký với phòng Lao...

Tải về mẫu file Excel xây dựng thang bảng lương theo...

Vào ngày 15/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2020. Chính vì vậy, lúc này...

Cách xây dựng và mẫu thang bảng lương cho công ty...

Mẫu bảng tính lương được lập tự động hàng tháng cho từng nhân viên dựa vào số ngày công, tiền phụ cấp, nghỉ phép,...

Cập nhật Nghị định 90/2019/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu...

Ngày 15/11/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP Quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2020 đối với người lao động...
thu nhập đóng bảo hiểm xã hội

Các khoản thu nhập đóng bảo hiểm theo quy định hiện...

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nhà nước quy định việc đóng Bảo hiểm xã hội trên mức đóng tiền lương...

Năm 2020, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng 5,5%

Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chính thức lựa chọn phương án tăng mức lương tối thiểu vùng lên 5,5% vào năm 2020...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Copyright © Nơi kế toán kết nối & sẻ chia