Trang chủ Tags Mức lương tối thiểu vùng

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn đăng ký thang...

Bất cứ doanh nghiệp nào, trước khi vào hoạt động đều cần phải có thang bảng lương và cần đăng ký với phòng Lao...

Tải về mẫu file Excel xây dựng thang bảng lương theo...

Vào ngày 15/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2020. Chính vì vậy, lúc này...

Cách xây dựng và mẫu thang bảng lương cho công ty...

Mẫu bảng tính lương được lập tự động hàng tháng cho từng nhân viên dựa vào số ngày công, tiền phụ cấp, nghỉ phép,...

Cập nhật Nghị định 90/2019/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu...

Ngày 15/11/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP Quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2020 đối với người lao động...

Từ năm 2020, tăng lương tối thiểu cao nhất 240.000 đồng

Từ 1/1/2020, lương tối thiểu vùng của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp sẽ tăng từ 150.000 - 240.000 đồng/người/tháng. Thủ tướng Nguyễn...
thu nhập đóng bảo hiểm xã hội

Các khoản thu nhập đóng bảo hiểm theo quy định hiện...

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nhà nước quy định việc đóng Bảo hiểm xã hội trên mức đóng tiền lương...

Năm 2020, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng 5,5%

Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chính thức lựa chọn phương án tăng mức lương tối thiểu vùng lên 5,5% vào năm 2020...

Bài viết mới

Bài viết liên quan