Nổi bật 1 Cập nhật Nghị định 90/2019/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng...

Cập nhật Nghị định 90/2019/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng 2020

1116

Ngày 15/11/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP Quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2020 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và được áp dụng từ ngày 1/1/2020.

Bạn đã cập nhật những điểm mới về mức lương tối thiểu vùng trong Nghị định 90 chưa? Ketoan.vn sẽ cung cấp đến bạn Nghị định 90/2019/NĐ-CP qua bài viết dưới đây.

mức lương tối thiểu vùng 2020

1. Đối tượng áp dụng

Theo Điều 2 Nghị định 90/2019/NĐ-CP, đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2020 là:

  • Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động
  • Doanh nghiệp thanh lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
  • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.
  • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

2. Mức lương tối thiểu vùng năm 2020

Căn cứ Điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP. mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:


VÙNG                                                                                       Mức lương tối thiểu vùng


Vùng I                                                                                          4.420.000 đồng/tháng


Vùng II                                                                                         3.920.000 đồng/tháng


Vùng III                                                                                        3.430.000 đồng/tháng


Vùng IV                                                                                       3.070.000 đồng/tháng


Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiệu thuộc vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV được quy định tại Phụ lục ban kèm theo Nghị định 90.

3. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định này là mức thấp nhất để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương.

Mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, đảm bảo đủ thời gian lao động bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc theo thỏa thuận về công việc phải bảo đảm:

  • Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất.
  • Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định.

Trên đây là một số điểm nhấn đáng chú ý của Nghị định 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng. Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020. Theo dó, nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 sẽ hết hiệu lực thi hành.

Bạn có thể tải về Nghị định 90/2019/NĐ-CP TẠI ĐÂY

Hoặc để lại email dưới phần bình luận bên dưới để Ketoan.vn gửi lại cho bạn nhé!

Xem thêm các bài viết tại

Từ năm 2020, tăng lương tối thiểu cao nhất 240.000 đồng

Doanh nghiệp trả lương thấp hơn mức quy định tối thiểu bị xử phạt thế nào?

Chia sẻ bảng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020 của 63 tỉnh, thành phố