Tags Kiểm toán

Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về kiểm toán nội bộ

Nghị định 05/2019/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành nhằm quy định về kiểm toán nội bộ. Mời bạn đọc tìm hiểu và tải...

Tải về Thông tư 91/2017/TT-BTC về chứng chỉ kiểm toán viên...

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng...

Mời tải về Bản dịch bộ thuật ngữ trong IFRS (Chuẩn...

Bộ Tài chính đã phê duyệt Đề án áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) tại Việt Nam. Vì vậy,...

Báo cáo kiểm toán cần đáp ứng những yêu cầu gì?

Báo cáo kiểm toán là gì? Có những chức năng nào? Báo cáo cần đáp ứng những yêu cầu gì là những câu hỏi...

Những công ty kế toán, kiểm toán có môi trường làm...

Với các bạn đang quan tâm đến cơ hội việc làm ngành kế kiểm đặc biệt là những bạn sinh viên năm 4 thì...

Tải về Quyết định 983/QĐ-BTC về việc công bố danh mục...

Vào ngày 29/6/2020 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 983/QĐ-BTC về việc công bố danh mục chế độ báo...
thư giải trình

Tải về mẫu thư giải trình của Ban Giám đốc

Thư giải trình của Ban Giám đốc là một trong những bằng chứng kiểm toán vô cùng quan trọng của mỗi cuộc kiểm toán....

Tải về Thông tư số 66/2020/TT-BTC ban hành Quy chế mẫu...

Vào ngày 10/7/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 66/2020/TT-BTC về Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng...
Hợp đồng trọn gói nhìn từ góc độ kiểm toán viên tại Việt Nam

Hợp đồng trọn gói nhìn từ góc độ kiểm toán viên...

Bài viết đăng trên Tạp chí Tài chính ngày 06/01/2020. Những năm qua, trong quá trình thực hiện kiểm toán dự án đầu tư, nhiều...

Tải về mẫu Thư xác nhận ngân hàng phục vụ kiểm...

Lập và gửi thư xác nhận ngân hàng là thủ tục kiểm toán cần thiết do kiểm toán viên và đơn vị được kiểm...

Tải về Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN về việc ban hành mẫu biểu...

Vào ngày 26/6/2020, Kiểm toán Nhà Nước đã ban hành Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN về việc ban hành mẫu biểu hồ sơ kiểm toán. Mời...

Tải về mẫu Kế hoạch tham gia chứng kiến kiểm kê

Chứng kiếm kiểm kê là thủ tục kiểm toán quan trọng mỗi khi kết thúc kỳ kế toán. Trong bài viết này, Ketoan.vn xin...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.