Nổi bật 2 Báo cáo kiểm toán cần đáp ứng những yêu cầu gì?

Báo cáo kiểm toán cần đáp ứng những yêu cầu gì?

1790

Báo cáo kiểm toán là gì? Có những chức năng nào? Báo cáo cần đáp ứng những yêu cầu gì là những câu hỏi được khá nhiều người quan tâm. Do đó, hãy cùng theo dõi bài viết sau đây để được giải đáp nhé!

Những thông tin cơ bản nhất về báo cáo kiểm toán mà bạn nên biết

Định nghĩa báo cáo kiểm toán

Định nghĩa của báo cáo kiểm toán được quy định cụ thể trong Luật Kiểm toán độc lập 2011. Cụ thể, đây là loại văn bản được lập bởi kiểm toán viên hành nghề, các doanh nghiệp kiểm toán. Ngoài ra còn có các chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở đặt tại Việt Nam.

Bản báo cáo này được lập sau khi hoàn tất việc kiểm toán, đưa ra ý kiến nhận xét và bổ sung về báo cáo tài chính.

Báo cáo kiểm toán dùng để làm gì?

Giá trị của báo cáo kiểm toán

Báo cáo kiểm toán mang lại cho giúp cho các cơ quan thanh tra đánh giá được một số điều sau đây:

 • Đánh giá tính trung thực, hợp lý của các BCTC doanh nghiệp. Theo đó, mọi hành vi vi phạm, gian lận trong quá trình khai báo sẽ bị phát hiện. Bản báo cáo xác định báo cáo tài chính có phù hợp những chuẩn mực kế toán hay không? Đồng thời, có phù hợp với chế độ kế toán do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
 • Đánh giá việc tuân thủ đeo đúng quy định của Pháp luật của công ty hay không? Về việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản cũng như các nguồn lực khác phục vụ cho doanh nghiệp.
 • Đánh giá sự hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời trong công tác quản lý cũng như sử dụng các nguồn lực trong công ty. Chẳng hạn như tiền, vốn, tài sản…

Chức năng 

Có ba chức năng cơ bản sau mà bạn nên biết:

-Xử lý các quan hệ về quyền lợi về nghĩa vụ của nhiều bên liên quan. Trong đó các bên liên quan này là:

 • Cổ đông, nhà đầu tư
 • Bên tham gia liên doanh, liên kết
 • Khách hàng
 • Tổ chức, cá nhân

-Hỗ trợ cho hoạt động quản lý và điều hành của cơ quan nhà nước

-Giúp phát hiện một cách kịp thời, xử lý những trường hợp vi phạm. Đồng thời, có biện pháp ngăn ngừa phù hợp tránh những hành vi vi phạm trong doanh nghiệp.

Báo cáo kiểm toán đáp ứng được những yêu cầu gì?

Báo cáo kiểm toán cần đáp ứng những yêu cầu gì?

Yêu cầu mà một báo cáo phải đáp ứng được là nội dung được quy định cụ thể tại Luật Kiểm toán độc lập 2011. Cụ thể như sau

Yêu cầu về nội dung

Báo cáo kiểm toán về BCTC doanh nghiệp phải tuân thủ những quy định về chuẩn mực kế toán. Đồng thời, phải đảm bảo đầy đủ những nội dung sau đây:

 • Đối tượng của cuộc kiểm toán là ai?
 • Đơn vị, doanh nghiệp được kiểm toán cũng như chi nhánh công ty có trụ sở tại Việt Nam có trách nhiệm gì?
 • Cuộc kiểm toán được thực hiện dựa trên cơ sở nào và phạm vi?
 • Ý kiến của kiểm toán viên về BCTC, nhận xét và bổ sung.
 • Một số nội dung khác nếu cần thiết.

Yêu cầu về hình thức 

Hình thức của báo cáo, một trong những điều quan trọng là ngày ký báo cáo. Theo đó, ngày ký báo cáo không được trước ngày ký báo cáo tài chính.

Báo cáo phải được ký bởi kiểm toán viên hành nghề phụ trách cuộc kiểm toán. Người này ở đây sẽ do doanh nghiệp kiểm toán giao phụ trách. Hoặc cũng có thể là người nào đó đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán. Hoặc là người được ủy quyền bởi người đại diện của doanh nghiệp kiểm toán theo quy định.

Lưu ý: Người được ủy quyền phải đáp ứng yêu cầu là một kiểm toán viên hành nghề. Người này cần có đầy đủ chuyên môn, khả năng nghiệp vụ và có kinh nghiệm thực hiện một cuộc kiểm toán.

Trên đây là một số thông tin về BCKT được lập sau mỗi cuộc kiểm toán. Đây là những thông tin không chỉ kiểm toán viên mà doanh nghiệp cũng nên nắm được. Từ đó, chủ động hơn để mỗi cuộc kiểm toán được diễn ra một cách thành công tốt đẹp.

Xem thêm

Những yêu cầu và thông tin bắt buộc phải có trong hóa đơn thương mại

Khi nào thì bị đình chỉ giấy phép hành nghề dịch vụ kế toán?

Doanh nghiệp cần làm gì để “sinh tồn” trong mùa dịch COVID-19?