Mẫu chứng từ tiền tệ Mời bạn đọc tải về mẫu file Excel lập kế hoạch thanh...

Mời bạn đọc tải về mẫu file Excel lập kế hoạch thanh toán

6544

Kế hoạch thanh toán phải được kế toán thanh toán lập định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng gửi lên ban lãnh đạo nhằm mục đích dự tính tình hình thanh toán của đơn vị. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn mẫu file Excel lập kế hoạch thanh toán nhé.

Cashback concept. Premium Photo

1. Mục đích của kế hoạch thanh toán

 • Lập kế hoạch thanh toán để chủ động dòng tiền, tối ưu hóa chi tiêu và đầu tư trong kinh doanh
 • Lập kế hoạch thanh toán thì phải kiểm soát nhật ký chi tiêu theo giới hạn / hạn mức kế hoạch.
 • Việc lập kế hoạch thanh toán phải có sự tham gia của các trưởng bộ phận / dự án / phòng ban.
 • Cuối kỳ phải báo cáo thực hiện, so sánh thực tế với kế hoạch
 • Thông qua kế hoạch thanh toán để dự liêu chi tiêu, đầu tư, công nợ, mức độ chủ động của khả năng thanh toán, tránh rủi ro tài chính.
 • Cần thông qua kế hoạch thanh toán để phân bổ công việc như: tiến độ triển khai; trách nhiệm thu hồi công nợ; giải pháp vốn cho các bộ phận, cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ của kế toán thanh toán:

a. Quản lí các khoản thu

 • Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền như: thu tiền của cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày.
 • Theo dõi tiền gửi ngân hàng.
 • Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi công nợ.
 • Theo dõi việc thanh toán qua thẻ của khách hàng.
 • Quản lí các chứng từ liên quan đến thu-chi.

b. Quản lí các khoản chi

 • Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần.
 • Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt,qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.
 • Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương, thanh toán tiền mua hàng bên ngoài…
 • Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.
 • Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán ko đảm bảo.

c. Kiểm soát hoạt động thu ngân

 • Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân.
 • Kiểm tra tính hợp lí,hợp lệ của các chứng từ

d. Theo dõi quản lí quỹ tiền mặt

 • Kết hợp với thủ quỹ thu, chi theo đúng quy định
 • Cùng với thủ quỹ đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối ngày
 • Lập báo cáo, in sổ sách tồn quỹ báo cáo cho ban giám đốc

Các bạn có thể tải về file Excel lập kế hoạch thanh toán TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Chia sẻ file Excel tính giá thành tại đơn vị khai thác khoáng sản

Mời bạn đọc tải về mẫu file Excel quản lý thông tin đơn hàng

Tải về file Excel kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp