Phần mềm khác Excel Tải về file Excel kế toán quản trị chi phí trong doanh...

Tải về file Excel kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp

4459

Quản trị chi phí là một phần của các chiến lược tăng trưởng kinh doanh nhằm không những cắt giảm chi phí mà còn tạo ra các ưu thế cạnh tranh rõ rệt trên thị trường. Trong bài viết này, Ketoan.vn xin chia sẻ với bạn đọc file Excel kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp.

Paper analysis Free Photo

1. Xác định chi phí trong doanh nghiệp

Tổng chi phí trong doanh nghiệp bao gồm chi phí nhân công trực tiếp, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí chung.

1.1. Chi phí nhân công trực tiếp

Là tiền lương và các khoản liên quan trả cho công nhân lao động trực tiếp mà chúng có thể được phân bổ toàn bộ theo lượng thời gian đã sử dụng để tạo ra một đơn vị sản phẩm hoặc để cung cấp một dịch vụ cụ thể.

1.2. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm:

 • Giá mua nguyên vật liệu;
 • Chi phí tồn trữ;
 • Chi phí đặt hàng;
 • Tổn thất do thiếu hụt nguyên vật liệu tồn trữ.

1.3. Chi phí chung bao gồm:

 • Chi phí sản xuất chung;
 • Chi phí bán hàng;
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Chi phí có thể được xác định là:

 • Chi phí biến đổi: Là tổng của chúng thay đổi tỉ lệ thuận với mức sản lượng;
 • Chi phí cố định: Là chi phí không thay đổi khi mức sản lượng thay đổi.

2. Kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

2.1. Lập định mức chi phí.

Trước hết, DN phải lập định mức chi phí, cụ thể là định mức cho các khoản chi phí theo những tiêu chuẩn gắn với từng trường hợp cụ thể trên cơ sở phân tích hoạt động của DN. Như vậy, DN phải nghiên cứu các dữ liệu trước đây, đưa ra một sự so sánh chuẩn cũng như căn cứ vào diễn biến giá cả trên thị trường và chiến lược phát triển của công ty.

2.2. Xác định chi phí thực tế.

Bước kế tiếp là thu thập thông tin về chi phí thực tế. Công việc này không chỉ là trách nhiệm của phòng kế toán, mà còn phải được sự tham gia của các phòng, ban khác để DN chủ động hơn trong việc xử lý thông tin chi phí.

3. File Excel kế toán quản trị chi phí

Hệ thống kế toán quản trị chi phí bao gồm:

 • Báo cáo chi phí theo tháng của năm
 • Báo cáo chi phí bình quân theo cửa hàng
 • Báo cáo chi phí theo tỷ lệ chi phí
 • Báo cáo chi phí theo khoản mục phí
 • Thống kê top chi phí của tháng, của năm

Các bạn có thể tải về file Excel kế toán quản trị chi phí TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về file Excel tính lương nhân công ngành may nhiều công đoạn

Cách tắt thông báo Update Link vẫn bảo toàn được dữ liệu file Excel

Mời bạn đọc tải về file Excel tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT

Mời bạn đọc tải về mẫu file quản lý nghỉ phép năm của nhân viên

Cách tắt thông báo Update Link vẫn bảo toàn được dữ liệu file Excel

Đánh giá