Mẫu chứng từ tiền lương Tải về file Excel tính lương nhân công ngành may nhiều công...

Tải về file Excel tính lương nhân công ngành may nhiều công đoạn

2018

Việc tính lương nhân công trong ngành may là việc khá phức tạp vì ngành này có nhiều giai đoạn của bán thành phẩm trước khi thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn file Excel tính lương nhân công ngành may nhiều công đoạn.

Bước 1: Lập danh mục nhân viên và chi tiết theo dây chuyền sản xuất

Tại sheet 1 thì các bạn cần nhập các thông tin cơ bản của nhân viên vào các cột Mã nhân viên; họ và tên; bộ phận; ngày vào; bậc; ghi chú…

Bước 2: Lập bảng kê đơn đặt hàng sản xuất trong kỳ (Bảng số lượng các đơn đặt hàng)

Tại sheet 2 thì các bạn cần nhập thông tin của từng đơn hàng vào bảng như: Mã đơn hàng; chủng loại; số sản phẩm…

Bước 3: Bảng chi tiết các công đoạn sản xuất cho từng đơn hàng và đơn giá nhân công cho một sản phẩm ở từng công đoạn:

Vì ngành may bao gồm nhiều công đoạn sản xuất, để dễ cho việc quản lý, chúng ta cần phải lập bảng chi tiết các công đoạn sản xuất một cách chi tiết và cụ thể. Bảng bao gồm các cột như: Khóa, số công đoạn, mã hàng, tên công đoạn, đơn giá,…

  • Cột Mã hàng: Chính là đơn hàng khách hàng đặt ở bảng 2
  • Cột đơn giá: Là số tiền trả cho công nhân trên một sản phẩm
  • Cột số lượng: Là số lượng sản phẩm được đặt hàng gia công trong kỳ
  • Cột công đoạn: Là số công đoạn chi tiết cần làm trong đơn hàng

Bước 4: Tập hợp số thành phẩm nhập kho theo công đoạn sản xuất/đơn hàng và theo từng nhân viên.

Sau khi làm xong Bảng chi tiết các công đoạn sản xuất cho từng đơn hàng và đơn giá nhân công cho một sản phẩm ở từng công đoạn, chúng ta tiến hành lập bảng tập hợp số thành phẩm nhập kho.

Bảng này gồm có các cột như: Ngày tháng; mã số thẻ; mã hàng; số công đoạn,…

Các bạn cần lưu ý:

  • Đơn giá: Chính là giá / 1 sản phẩm ở bảng 3
  • Công đoạn và số lượng sản phẩm được tập hợp theo từng nhân công một dựa trên báo cáo của chuyền trưởng

Bước 5: Xem báo cáo chi phí theo nhân công và giai đoạn tự động bằng PivotTable cho từng công đoạn.

Mời bạn đọc tải về file Excel tính lương nhân công ngành may TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Cách vẽ 2 biểu đồ Excel trên cùng 1 đồ thị: Nhanh và đơn giản

Mời bạn đọc tải về phần mềm kế toán thuế miễn phí trên Excel

Cánh tính số ngày, chênh lệch giữa hai mốc thời gian trong Excel

Hướng dẫn chèn 1 hay nhiều dòng trống trong Excel cực nhanh

Cách tạo thông báo nhắc ngày sinh nhật của nhân viên trên Excel

Hội thảo trực tuyến: Chuyển đổi số trong công tác quản trị Tài chính - Kế toán - Thuế tại doanh nghiệp