Biểu mẫu khác Chia sẻ file Excel tính giá thành tại đơn vị khai thác...

Chia sẻ file Excel tính giá thành tại đơn vị khai thác khoáng sản

3116
việc tính giá thành khai thác khoáng là vô cùng quan trọng trong rất nhiều doanh nghiệp.

Kế toán của doanh nghiệp khai thác khoáng sản chủ yếu thực hiện công tác liên quan đến việc quản lý hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép khai thác và công tác quản lý các máy móc thiết bị có giá trị lớn, tính khấu hao và phân bổ cao. Bên cạnh đó, tính giá thành khai thác khoáng sản là công việc vô cùng quan trọng đối với kế toán viên. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn file Excel tính giá thành tại đơn vị khai thác khoáng sản nhé.

The quarry after the mining of minerals is filled with water. technique extracts minerals. aerial view. Premium Photo

1. Đặc điểm của doanh nghiệp khai thác khoáng sản

Doanh nghiệp khai thác khoáng sản dùng máy móc thăm dò, khai thác các loại khoáng sản như than, đá, kim loại, dầu khí trong lòng đất, lòng núi để bán sản phẩm thô hoặc chế biến thành các thành phẩm khác để bán.

Kế toán của doanh nghiệp lĩnh vực này chủ yếu thực hiện công tác liên quan đến việc quản lý hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép khai thác và công tác quản lý các máy móc thiết bị có giá trị lớn, tính khấu hao và phân bổ cao. Đồng thời việc quản lý kho chứa mìn, xăng dầu cho máy móc hoạt động khai thác, xay nghiền chế tác các sản phẩm khai thác được cũng hết sức quan trọng.

2. Các công đoạn tính giá thành tại đơn vị khai thác khoáng sản

Công đoạn 1:

 • Quy trình: Nổ mìn để tạo ra các thành phẩm thô có các loại, kích thước khác nhau đá hộc, đất lẫn đá
 • Tính giá thành của đá hộc, đất lẫn đá theo phương pháp hệ số tỷ lệ
 • Chi phí phát sinh ở công đoạn này: Chí phí giấy phép khai thác, chi phí mìn, xăng dầu, khấu hao máy móc, nhân công, thuế phí tài nguyên môi trường

Công đoạn 2:

 • Quy trình: Sau khi khai thác được đá hộc, đá xô bồ cho vào xay nghiền, cưa xẻ tạo ra các loại đá thành phẩm nhỏ như đá 2×4, đá 4×6… rồi cho xe vận chuyển đi giao cho khách hàng, đến các công trình
 • Tính giá thành các loại đá 2×4, 4×6….theo phương pháp hệ số tỷ lệ
 • Chi phí phát sinh: xăng, dầu, khấu hao máy móc, lán trại, nhân công

3. Cách sử dụng file Excel tính giá thành khai thác khoáng sản

Trong file gồm các sheet chứa thông tin như sau:

 • Menu: Danh sách các sheet trong file
 • TTDN: Chứa thông tin cơ bản về doanh nghiệp như tên, địa chỉ, mã số thuế…
 • Tổng hợp chi phí: Chứa thông tin về các chi phí phát sinh trong kỳ
 • DM: Sheet này chứa thông tin về danh mục vật tư của doanh nghiệp
 • Tổng hợp khối lượng: Chứa thông tin về khối lượng khoáng sản khai thác trong kỳ
 • GT GĐ 1 – n: Bảng tính giá thành từng công đoạn của khoáng sản
 • Tondau: Chứa các thông tin như số lượng, giá trị tồn đầu của từng loại sản phẩm
 • Nhap: Sheet này cập nhật phát sinh hàng nhập kho trong kỳ
 • Loc: Báo cáo tổng hợp tồn kho tức thời
 • Tinhgiavon: Sheet chứa bảng tổng hợp nhập xuất tồn giá trị vật tư
 • Xuất: Sheet này cập nhật phát sinh hàng xuất kho trong kỳ
 • THNhap: Báo cáo tổng hợp nhập kho trong kỳ
 • THXuat: Báo cáo tổng hợp xuất kho trong kỳ
 • NXT: Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn
 • TL: Cập nhật chi phí lương và chi phí sản xuất chung
 • HS: Tính hệ số phân bổ chi phí và phân bổ chi phí phát sinh
 • GTSP: Báo cáo giá thành sản phẩm
 • CPSX: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất

Các bạn có thể tải về file Excel tính giá thành khoáng sản TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm

Tìm hiểu chi phí kinh doanh và giá thành dịch vụ của ngành khách sạn

Kế toán giá thành sản phẩm quan trọng ra sao trong công ty may mặc?