Quy định Luật Thuế Lịch nộp thuế tháng 5/2021: Các loại báo cáo thuế và tiền...

Lịch nộp thuế tháng 5/2021: Các loại báo cáo thuế và tiền thuế phải nộp

747
lich nop thue
Bài viết sau đây sẽ giúp các kế toán viên hệ thống các loại báo cáo thuế và tiền thuế phải nộp trong lịch nộp thuế tháng 5/2021. Điều này sẽ giúp cho các kế toán viên có thể hoàn thành các nghĩa vụ thuế đúng thời hạn tránh bị phạt.

Lịch nộp thuế tháng 5/2021: Các loại báo cáo thuế và tiền thuế phải nộp

1. Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Theo quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Như vậy, các doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 4/2021 chậm nhất là ngày 20/5/2021. Những doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng kể cả khi không sử dụng hóa đơn bao gồm:

  • Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in; đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in; đặt in.
  • Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

2. Nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế GTGT tháng 4

Theo quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Như vậy; doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế GTGT tháng 4/2021 chậm nhất là ngày 20/5/2021 nếu kê khai và nộp thuế GTGT theo tháng.

3. Nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế TNCN tháng 4

Theo quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; nếu doanh nghiệp phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong tháng 4/2021. Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế TNCN; chậm nhất là ngày 20/5/2021. Nếu trong tháng 4/2021; doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải thực hiện kê khai.

4. Nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên (nếu có)

Theo quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; nếu doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên trong tháng 4/2021. Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên chậm nhất là ngày 20/5/2021. Nếu trong tháng 4/2021; doanh nghiệp không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải kê khai.

Như vậy, bài viết trên Ketoan.vn đã giúp các bạn hệ thống các loại báo cáo thuế và tiền thuế phải nộp trong lịch nộp thuế tháng 5/2021. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

>>Thông báo: Lịch nộp thuế năm 2020 mới nhất cho doanh nghiệp

>>Tải về mẫu thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ tháng sang quý

>>Công ty tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài không?