Mẫu tờ khai thuế Tải về mẫu thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ...

Tải về mẫu thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ tháng sang quý

1311

Căn cứ vào Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020, các doanh nghiệp có doanh thu trong năm trước liền kề dưới 50 tỷ đồng thuộc diện khai thuế GTGT theo quý. Vì vậy nếu đơn vị của bạn có doanh thu dưới 50 tỷ mà đang khai thuế GTGT theo tháng thì có thể làm thông báo gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp để chuyển đổi. Các bạn có thể tải về mẫu thông báo này trong bài viết dưới đây nhé.

Cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý

1. Kê khai thuế GTGT theo quý

Căn cứ theo điểm a khoản 1 điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định”

Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động; kinh doanh; thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.”

Căn cứ theo quy định trên; thì kê khai theo quý được xác định khi thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

  • Có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
  • Trường hợp người nộp thuế bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Kê khai thuế GTGT theo tháng

Khai thuế GTGT theo tháng áp dụng đối với những doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề >= 50 tỷ đồng.

3. Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề

  • Doanh thu bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).
  • Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá; cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

Các bạn có thể tải về mẫu thông báo chuyển đổi khai thuế TẠI ĐÂY.

>>Chủ doanh nghiệp cần làm gì để quản trị rủi ro trên báo cáo thuế?

>>Tải về Thông tư 03/2021/TT-BTC về miễn thuế, giảm thuế TNDN