Quy định Luật Thuế Lịch nộp thuế tháng 4/2021: Các loại báo cáo thuế và tiền...

Lịch nộp thuế tháng 4/2021: Các loại báo cáo thuế và tiền thuế phải nộp

1277

Để giúp cho các kế toán viên có thể hoàn thành các nghĩa vụ thuế đúng thời hạn tránh bị phạt. Bài viết sau đây sẽ giúp các kế toán viên hệ thống các loại báo cáo thuế và tiền thuế phải nộp trong lịch nộp thuế tháng 4/2021.

Men with finance report and money currency Free Vector

1. Hạn cuối ngày 20/4/2021 nếu kê khai và nộp thuế theo tháng

a. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Theo quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Như vậy, các doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 03/2021 chậm nhất là ngày 20/04/2021. Những doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng kể cả khi không sử dụng hóa đơn bao gồm:

  • Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in; đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in; đặt in.
  • Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

b. Nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế GTGT tháng 03

Theo quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Như vậy; doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế GTGT tháng 03/2021 nếu kê khai và nộp thuế GTGT theo tháng.

c. Nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế TNCN tháng 03

Theo quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; nếu doanh nghiệp phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong tháng 03/2021. Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế TNCN; chậm nhất là ngày 20/04/2021. Nếu trong tháng 03/2021; doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải thực hiện kê khai.

d. Nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên (nếu có)

Theo quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; nếu doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên trong tháng 03/2021. Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên chậm nhất là ngày 20/04/2021. Nếu trong tháng 03/2021; doanh nghiệp không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải kê khai.

2. Hạn cuối ngày 30/4/2021 nếu kê khai và nộp thuế theo quý

a. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Theo quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo.

Như vậy, các doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1/2021 chậm nhất là ngày 30/04/2021. Những doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý kể cả khi không sử dụng hóa đơn bao gồm:

  • Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in; đặt in.
  • Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

b. Nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế GTGT quý 1/2021

Theo quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Như vậy, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế GTGT quý 1/2021 nếu kê khai và nộp thuế GTGT theo quý.

c. Tạm nộp tiền thuế TNDN quý 1/2021

Theo quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì tạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Như vậy, nếu trong quý 1/2021 đơn vị phát sinh nghĩa vụ thuế TNDN thì phải tạm nộp tiền thuế TNDN chậm nhất là ngày 30/4/2021.

Như vậy, bài viết trên Ketoan.vn đã giúp các bạn hệ thống các loại báo cáo thuế và tiền thuế phải nộp trong lịch nộp thuế tháng 4/2021. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Sổ tay kế toán tháng 04/2021: Những công việc kế toán cần phải làm

Sổ tay kế toán tháng 03/2021: Những công việc kế toán cần làm

Sổ tay kế toán tháng 9 – Những công việc kế toán cần làm trong tháng 9

Tải về Nghị định 18/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất nhập khẩu

Tải về Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế