Thuế Kê khai và nộp thuế Lịch nộp báo cáo thuế 2020 – Kế toán thuế cần nắm...

Lịch nộp báo cáo thuế 2020 – Kế toán thuế cần nắm rõ trong lòng bàn tay

322

Chỉ cần nhắc đến Thuế là chắc chắn kế toán Thuế sẽ lại lo lắng. Bởi vì xử lí những công việc về Thuế không chỉ khó khăn mà còn phải đúng hạn, áp lực. Không ít những trường hợp làm muộn thì sẽ bị xử phạt hành chính. Vì thế mà Kế toán thuế cần phải nắm rõ lịch nộp báo cáo thuế 2020 để tránh sai sót trong công việc.

Lịch nộp báo cáo thuế 2020 – Kế toán thuế cần nắm rõ trong lòng bàn tay

Lịch nộp Báo cáo thuế 2020 đối với Thuế môn bài

Thuế môn bài là loại thuế sẽ áp dụng đối với gân như toàn bộ các doanh nghiệp. Chính vì thế mà bất cứ các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động ở mức độ nào cũng cần để ý. Kế toán viên là người nắm rõ nhất về lịch nộp Báo cáo Thuế môn bài cho công ty.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập

Khi công ty mới bắt đầu thành lập, thì hạn nộp thuế sẽ là ngày cuối cùng trong tháng thành lập đó.

Đối với những doanh nghiệp đã và đang hoạt động

Kế toán thuế sẽ chỉ khai thuế duy nhất một lần, khi mà mới ra kinh doanh.

Kế toán viên sẽ nộp tờ khai của Thuế môn bài này cho cơ quan Thuế quản lí của doanh nghiệp. Yêu cầu là phải nộp đầy đủ tờ khai và quan trọng hơn cả là kế toán viên phải nộp đúng hạn. Nếu nộp muộn thì sẽ bị xử phạt hành chính theo Luật.

Thời hạn để nộp các loại tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN

Đối với các loại thuế GTGT, TNCN và TNDN đều là những loại thuế có tầm quan trọng đối với doanh nghiệp. Những loại thuế này hầu như tất cả các doanh nghiệp đều phải nộp.

Thời hạn nộp Tờ khai thuế theo tháng

Đối với thời hạn nộp các loại tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN theo tháng thì sẽ là ngày cuối cùng của tháng. Còn mức thời gian chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng sau.

Thời hạn nộp tờ khai thuế theo năm

Đối với thời hạn nộp các mẫu tờ khai của các loại thuế GTGT, TNDN, TNCN thì sẽ là ngày cuối cùng của tháng trong quý đó. Đối với thời hạn cuối cùng thì sẽ là ngày thứ 30 của tháng đầu tiên quý sau đó.

Thời hạn nộp tờ khai thuế theo năm

Đối với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN thì sẽ là ngày cuối cùng của năm. Thời hạn nộp cuối cùng sẽ là ngày thứ 30 của tháng đầu năm năm kế tiếp.

Thời gian nộp tờ khai trùng ngày nghỉ

Tờ khai trùng ngày nghỉ cũng là một trong những mẫu tờ khai quan trọng và kế toán viên cần phải lưu ý đến lịch nộp.

  • Nếu như trong trường hợp mà thời hạn đó được tính theo ngày thì sẽ tính bằng ngày dương và thực hiện tính liên tục. Tính luôn cả ngày nghỉ theo quy định.
  • Còn trong trường hợp được tính bằng những ngày làm việc thì sẽ chỉ tính ngày làm việc trong tuần. Lưu ý là kế toán viên không tính cả ngày nghỉ cuối tuần.

Lịch nộp báo cáo thuế 2020 mà kế toán viên cần nắm được

Ngoài hạn nộp các tờ khai, thì kế toán viên còn phải nắm được hạn nộp các loại Báo cáo Thuế trong doanh nghiệp.

Đối với hạn nộp Báo cáo thuế GTGT trong doanh nghiệp mới

Lịch nộp báo cáo thuế 2020 – Kế toán thuế cần nắm rõ trong lòng bàn tay

Đối với những doanh nghiệp mới thành lập, hoạt động chưa đủ 12 tháng và chưa có đủ thu nhập trong 1 năm. Trường hợp này thì bạn sẽ lập Báo cáo thuế GTGT và lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT theo quý.

Lịch nộp Báo cáo thuế TNCN 2020

  • Đối với những doanh nghiệp nộp thuế TNCN theo quý thì sẽ nộp Báo cáo thuế theo quý
  • Đối với những doanh nghiệp nộp thuế TNCN theo tháng thì sẽ xảy ra hai trường hợp sau:

+ Số thuế phát sinh phải nộp lớn trên 50 triệu đồng thì sẽ nộp theo tháng

+ Số thuế phát sinh phải nộp nhỏ dưới 50 triệu đồng thì sẽ nộp theo quý.

Lịch nộp Báo cáo thuế 2020 về tình hình sử  dụng hóa đơn trong doanh nghiệp

Đối với tất cả các doanh nghiệp, hàng quý đều phải tiến hành lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Sau đó đến ngày cuối cùng của quý thì sẽ nộp lại cho cơ quan Thuế. Nếu như công ty nào không sử dụng hóa đơn thì vẫn sẽ phải nộp.

Còn đối với những trường hợp mà doanh nghiệp chưa làm xong thủ tục in hóa đơn thì chưa phải nộp Báo cáo.

Xem thêm:

Những hành vi xử phạt kế toán bạn cần ghi nhớ

Thuế thu nhập doanh nghiệp và những điều cần biết

Thanh lý hàng tồn kho nhanh chóng cho kế toán dịp cuối năm