Nghiệp Vụ old Thông báo: Lịch nộp thuế năm 2020 mới nhất cho doanh nghiệp

Thông báo: Lịch nộp thuế năm 2020 mới nhất cho doanh nghiệp

5338
lịch nộp thuế 2020

Năm 2020 sắp đến gần, kế toán cũng như doanh nghiệp cần cập nhật nhanh, thường xuyên những quy định có ther thay đổi hoặc quy định mới trong lĩnh vực thuế, kế toán. Đây là điều bắt buộc, quan trọng bởi nếu không nắm được và tuân thủ theo quy định, doanh nghiệp có thể sẽ bị xử phạt. Dưới đây là lịch nộp thuế năm 2020 mới nhất xin được chia sẻ với các bạn.

1. Lịch nộp thuế năm 2020

Căn cứ vào Luật Kế toán, Nghị định 139/2016/NĐ-CP, Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC, dự đoán lịch nộp thuế năm 2020 như sau:

Tháng

Thời hạn nộp chậm nhất Doanh nghiệp khai thuế theo quý

Doanh nghiệp khai thuế theo tháng

1 20/1/2020
 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 12/2019
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2019 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT, TNCN (nếu có)
30/1/2020
 • Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2019
 • Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2019 (nếu có)
 • Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý  IV/2019 (nếu có)
 • BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2019
 • Nộp lệ phí môn bài năm 2020
 • Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2019 (nếu có)
 • Nộp lệ phí môn bài năm 2020

 

2 20/2/2020
 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 1/2020
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 1/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT, TNCN (nếu có)
3 20/3/2020
 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 02/2020
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 02/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT, TNCN (nếu có)
30/3/2020
 • Quyết toán Thuế TNDN năm 2019
 • Quyết toán Thuế TNCN năm 2019
 • Báo Cáo Tài Chính năm 2019
 • Quyết toán Thuế TNDN năm 2019
 • Quyết toán Thuế TNCN năm 2019
 • Báo Cáo Tài Chính năm 2019
4 20/4/2020
 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2020
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT, TNCN (nếu có)
5 20/5/2020
 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 4/2020
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 4/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT, TNCN (nếu có)
2/5/2020 (do 30/4/2020 nghỉ Lễ)
 • Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2020
 • Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2020 (nếu có)
 • Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020 (nếu có)
 • BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2020
 • Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020 (nếu có)
6 20/6/2020
 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 5/2020
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 5/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT, TNCN (nếu có)
7 20/7/2020
 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 6/2020
 • Tờ khai Thuế TNCNtháng 6/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT, TNCN (nếu có)
30/7/2020
 • Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2020
 • Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2020(nếu có)
 • Tạm Nộp tiền Thuế TNDN
 • tạm tính Quý II/2020 (nếu có)
 • BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2020
 • Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2020
8 20/8/2020
 •  Tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2020 (nếu có)
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT, TNCN (nếu có)
9 20/9/2020
 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2020 (nếu có)
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT, TNCN (nếu có)
10 20/10/2020
 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2020
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT, TNCN (nếu có)
30/10/2020
 • Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2020
 • Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2020 (nếu có)
 • BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2020
 • Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2020
11 20/11/2020
 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2020
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT, TNCN (nếu có)
12 20/12/2020
 • Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2020
 • Tờ khai Thuế TNCN tháng11/2020 (nếu có)
 • Nộp tiền thuế GTGT, TNCN (nếu có)

lịch nộp thuế 2020

2. Thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo sử dụng hóa đơn năm  2020

– Nộp theo tháng: Hạn muộn nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

– Nộp theo quý: Hạn muộn nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên trong quý tiếp theo.

– Tờ kê khai quyết toán năm: Hạn muộn nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Lưu ý: Doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động thì hạn muộn nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

3. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài năm 2020

– Đối với doanh nghiệp mới thành lập:

 • Đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Hạn muộn nhất là ngày cuối cùng của tháng.
 • Chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Chậm nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày có giấy phép đăng ký kinh doanh.

– Đối với doanh nghiệp đang hoạt động:

 • Nếu chỉ phải nộp tiền lệ phí môn bài thì hạn muộn nhất là 31/1/2020.
 • Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền lệ phí môn bài thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/1.

3. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2020

Hạn muộn nhất ngày 31/3/2020, tất cả các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính năm.

Kế toán doanh nghiệp hãy cập nhật và ghi nhớ lại lịch nộp thuế năm 2020 trên để thực hiện các quy định được đúng hạn. Chúng tôi sẽ cập nhật thường thêm nếu có sự thay đổi về lịch nộp thuế trong thời gian tới.

Xem thêm:

Quy định về thời điểm xác định thuế GTGT

Chi phí môi giới hoa hồng có được tính vào chi phí được trừ?

Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng